Sąd wstrzymał decyzję prezesa UOKiK w sprawie przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press
  • 0
  • 1
13.04.2021

Sąd wstrzymał decyzję prezesa UOKiK w sprawie przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. Taką informację RPO uzyskał telefonicznie 12 kwietnia w sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak informuje RPO, 8 kwietnia 2021 r. zapadło orzeczenie w sprawie wniosku o wstrzymanie decyzji, w tym o zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press. Sąd uwzględnił tym samym wniosek rzecznika. Wkrótce do RPO ma wpłynąć oficjalne pismo z decyzją sądu.

Rzecznik odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 5 lutego 2021 r. Była to decyzja w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen kontroli nad Polska Press.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami samo odwołanie przekazuje się do sądu za pośrednictwem UOKiK. Prezes UOKiK ma 3 miesiące na przesłanie odwołania do sądu, chyba że w trybie autokonrtoli zmieni swą decyzję o zgodzie na koncentrację. Obecnie rzecznik wciąż oczekuje na przekazanie przez UOKiK odwołania do sądu, który je rozpozna.

Jednocześnie RPO skierował – już bezpośrednio do sądu – wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, w tym zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press. To właśnie ten wniosek został przez sąd uwzględniony.

  • 1
sąd wstrzymał decyzję prezesa UOKiK

Sąd wstrzymał decyzję prezesa UOKiK

12 kwietnia 2021