Sąd UE podtrzymał unieważnienie niebiesko-srebrnych znaków towarowych Red Bulla
  • 0
  • 0
19.12.2017

Sąd UE podtrzymał unieważnienie niebiesko-srebrnych znaków towarowych Red Bulla

Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu utrzymał w mocy unieważnienie niebiesko-srebrnych znaków towarowych Red Bulla. Wniosek przeciwko firmie został złożony przez spółkę Optimum Mark, powiązaną z Jeronimo Martins Polska.

Spółka Red Bull dążyła do zachowania wyłącznych praw do oznaczeń obejmujących kombinację kolorów srebrnego oraz niebieskiego dla napojów energetyzujących. W imieniu Optimum Mark działała kancelaria prawno-patentowa Ryszard Skubisz. Podniosła ona we wniosku, że taka kombinacja nie spełnia wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego. Nie można bowiem ustalić jednego układu kolorystycznego pod względem proporcji i ich wzajemnego rozmieszczania, który mógłby zostać zapamiętany przez konsumentów. Znaki te obejmują nieskończoną liczbę różnorodnych kombinacji kolorów niebieskiego i srebrnego.

Wyrok Sądu Unii Europejskiej to ważna decyzja z punktu widzenia podmiotów handlowych działających na rynku produktów spożywczych. Od tej pory będą one mogły korzystać z opakowań, których użycie narażało je dotychczas na konsekwencje prawne ze względu na zbieżność kolorystyczną z etykietami napojów Red Bull.

Argumentację Optimum Mark i kancelarii Skubisz zaakceptowały Wydział ds. Unieważnień EUIPO, Izba Odwoławcza EUIPO, a następnie Sąd Unii Europejskiej. Ten ostatni orzekł:

„(…) przedstawienie graficzne spornych znaków towarowych stanowi zwykłe zestawienie dwóch kolorów bez formy ani konturów, umożliwiając szereg różnych kombinacji dwóch kolorów (…) opisy załączone do przedstawienia graficznego każdego ze spornych znaków towarowych nie zawierają dodatkowych uściśleń w odniesieniu do systematycznego układu łączącego kolory w z góry określony i stały sposób, a także uniemożliwiającego szereg różnych kombinacji tych kolorów”.

Spółka Red Bull może wnieść odwołanie od wyroku Sądu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W razie uprawomocnienia się tego wyroku spółka definitywnie straci możliwość podnoszenia roszczeń na podstawie powyższych znaków towarowych przeciwko innym przedsiębiorcom, którzy stosują kombinację kolorów niebieskiego i srebrnego dla napojów energetyzujących.

Decyzja Sądu UE jest zbieżna ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 8 grudnia 2017 r. WSA oddalił skargę Red Bulla na decyzję Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu prawa ochronnego na znak stanowiący srebrno-niebieską kombinację dla oznaczania napojów energetyzujących. W uzasadnieniu WSA poparł w pełni stanowisko Urzędu i Optimum Mark o wadliwej graficznej przedstawialności takiego znaku.

 

andersen

3 miesiące temu

Cieszy rozsądek organów rozstrzygających. Oby takich postępowań było więcej, i w konsekwencji więcej rozstrzygnięć unieważniających nadmierną ochronę przyznawaną bez merytorycznych podstaw.

19 grudnia 2017

Czytaj także
Reklama
Czytaj także
Reklama