Jakie są korzyści z wdrażania odpowiedzialnego biznesu? Wyniki badania „Menedżerowie CSR 2020”
  • 0
  • 1
18.11.2020

Jakie są korzyści z wdrażania odpowiedzialnego biznesu? Wyniki badania „Menedżerowie CSR 2020”

Osoby odpowiedzialne za wdrażanie CSR i zrównoważonego rozwoju w firmach w Polsce jako główne korzyści podają podniesienie poziomu zaangażowania pracowników oraz zwiększenie rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej i zrównoważonej. To wnioski z cyklicznego badania „Menedżerowie CSR” opracowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Badanie „Menedżerowie CSR” sprawdza zmiany zachodzące w podejściu oraz sposobach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Najnowsza edycja ukazała się w 20-lecie istnienia Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wśród korzyści osiągniętych przez firmę w ciągu ostatnich dwóch lat wymienionych przez ponad połowę respondentów są zarówno te wewnątrzfirmowe, jak i pozafirmowe. To podniesienie poziomu zaangażowania pracowników (56 proc.) oraz zwiększenie rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej i zrównoważonej (54 proc.).

Na liście najczęściej wskazywanych korzyści z wdrażania koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju znalazło się też podniesienie poziomu świadomości pracowników w zakresie etyki (41 proc.). Menedżerowie przyznali, że udaje się zwiększać znaczenie tematów dotyczących pożądanych postaw w miejscu pracy oraz wartości.

Badani podkreślali jednak, że tematy zrównoważonego rozwoju często poruszane są w firmach z inicjatywy pracowników, a stanowią coraz ważniejsze kwestie także dla osób ubiegających się o pracę. Zwrócono też uwagę na poprawę relacji z innymi interesariuszami. Działanie zgodne z zasadami CSR przyczynia się do polepszenia współpracy ze społecznościami lokalnymi (37 proc.), podniesienia poziomu zaufania klientów (28 proc.) oraz zaufania inwestorów (24 proc.).

Przynajmniej co piąty respondent był zdania, że dzięki CSR udaje się wdrożyć nowe innowacyjne rozwiązania – np. produkty, usługi, procesy (24 proc.), zwiększyć konkurencyjność firmy (22 proc.), poprawić jej reputację (20 proc.).

Pełna wersja raportu „Menedżerowie CSR 2020” dostępna jest na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

O badaniu
Badanie ankietowe było realizowane między 6 sierpnia a 4 września 2020 r. na próbie 54 menedżerów i specjalistów do spraw CSR i ZR w Polsce. 80 proc. reprezentowało firmy zatrudniające powyżej 250 osób, 15 proc. – firmy średnie, a 6 proc. – małe.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów internetowych CAWI. Badanie ankietowe uzupełniono wywiadami pogłębionymi zrealizowanymi z dwunastoma menedżerami CSR firm działających w Polsce.

Dodatkowo wykorzystano dane pozyskiwane podczas naboru praktyk do raportów „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w edycjach 2015 i 2019. Zebrano w nich dane od odpowiednio 157 i 215 firm.

  • 1
„Menedżerowie CSR 2020”

Raport „Menedżerowie CSR 2020”

18 listopada 2020

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
18.11.2020

Covid-19 wymusza jeden z największych w historii wzrost inwestycji w technologie – pokazuje badanie KPMG

Podczas pierwszej fali pandemii Covid-19 firmy wydawały dodatkowo około 15 mld dol. tygodniowo więcej na technologie, aby zapewnić bezpieczne przejście swoich organizacji na pracę w trybie zdalnym – pokazuje raport „CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?” KPMG International i Harvey Nash. Liderzy działów IT zapytani o kluczowe obszary technologiczne, w które inwestują organizacje, wymieniają: bezpieczeństwo i prywatność (47%), zarządzanie doświadczeniami i zaangażowaniem klientów (44%) oraz infrastrukturę i rozwiązania chmurowe (35%).

17 listopada 2020