Rzeczywistość wewnętrznych agencji w badaniu In-House Agency Forum
  • 0
  • 1
12.02.2020

Rzeczywistość wewnętrznych agencji w badaniu In-House Agency Forum

Wiele agencji in-house nie zdaje sobie sprawy ze swojego potencjału. Jest on powstrzymywany przez ograniczenia wewnętrznych struktur i hierarchii, a czasami także nieodpowiednie zasoby – wynika z badania In-House Agency Forum.

Badanie przeprowadzone w grupie ponad 360 firm wykazało „kryzys tożsamości” w wewnętrznych agencjach. W zespołach in-house autonomia w realizacji projektów nie dorównuje tej w zakresie rozwoju komunikacji marketingowej i strategii kreatywnej.

Firmowi specjaliści marketingu wykazują większe zainteresowanie takimi zagadnieniami, gdy prace z ich zakresu są wykonywane wewnętrznie. 87% z nich stwierdziło, że „ma znaczący lub umiarkowany wpływ” na pracę wykonywaną wewnętrznie – pokazuje badanie. Jednocześnie jednak 42% badanych wyznało, że nie wie, jaka jest misja i cel ich wewnętrznej agencji.

Same agencje in-house są bardziej pewne w tych kwestiach. Cel działania jest jasny dla 78% z nich. 2/3 badanych wewnętrznych agencji przeszło jakąś reorganizację w ciągu ostatnich dwóch lat.

Agencje wewnętrzne mają także problemy z zasobami. 52% respondentów zgłasza, że ich agencja nie jest odpowiednio finansowana.

Ponadto większość agencji in-house (82%) ostatecznie musi szukać na zewnątrz ludzi i umiejętności, których im brakuje.

Marki chcą kontrolować proces kreacji, ale nie zdają sobie sprawy z pełnych kosztów z tym związanych – podsumowano w raporcie.

Źródło: www.warc.com

  • 1
in-house

Agencje in-house nie wykorzystują swojego potencjału?

12 lutego 2020