Rynek dóbr luksusowych w Polsce z powodu pandemii skurczył się o blisko 5% w 2020 r. – podaje KPMG w Polsce
  • 0
  • 2
24.03.2021

Rynek dóbr luksusowych w Polsce z powodu pandemii skurczył się o blisko 5% w 2020 r. – podaje KPMG w Polsce

Z powodu pandemii rynek dóbr luksusowych w Polsce skurczył się o blisko 5% w 2020 r. – wynika z raportu „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja XI” KPMG w Polsce. Osiągnął wartość 24 mld zł. Największy segment rynku – samochody luksusowe i premium, okazał się relatywnie odporny na skutki pandemii. Z kolei segment luksusowych hoteli i spa skurczył się o połowę.

Do ponad 265 tys. wzrosła w 2019 r. liczba zamożnych Polaków, których zarobki przekraczały 20 tys. zł brutto miesięcznie. Ponad 69 tys. osób zaliczało się do grupy bogatych, zarabiając powyżej 50 tys. zł miesięcznie. Praktycznie nie zmieniła się liczba bardzo bogatych Polaków, zarabiających rocznie przynajmniej milion złotych brutto. Było ich ponad 32 tys.

Pomimo pandemii na koniec I połowy 2020 r. całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wzrosła o 8,4%, wynosząc blisko 2,4 bln zł. Negatywne skutki gospodarcze wywołane przez Covid-19 spowodowały, że rynek dóbr luksusowych w Polsce w 2020 r. zmniejszył się o 4,9% w stosunku do 2019 r. Osiągnął wartość 24 mld zł.

W ostatnich latach można zaobserwować dynamicznie rosnącą liczbę dobrze zarabiających Polaków. To osoby osiągające miesięczne dochody przekraczające 7,1 tys. zł brutto. W 2019 r. blisko 1,7 mln Polaków zaliczało się do tej grupy. Średniorocznie w okresie 2013–2019 liczebność grupy dobrze zarabiających zwiększała się o 12,5%. W samym 2019 r. wrosła o 17,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Łączny dochód brutto osób dobrze zarabiających mieszkających w Polsce wyniósł 367,1 mld zł.

Niezmiennie największa liczba dobrze zarabiających Polaków mieszka na Mazowszu – 452,8 tys. osób. Wśród innych województw należy wymienić: śląskie (189,2 tys. osób), dolnośląskie (155,5 tys.) oraz małopolskie (153,1 tys.). W 2019 r. liczba Polaków zarabiających miesięcznie powyżej 7,1 tys. zł brutto najdynamiczniej wzrosła w województwie opolskim (+26,7% r/r), warmińsko-mazurskim (+20,9 r/r) oraz podlaskim (+20,5% r/r).

Średnio 192,6 tys. zł brutto miesięcznie zarabiali bardzo bogaci Polacy
Kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych są osoby zamożne, których miesięcznie zarobki brutto przekraczają 20 tys. zł, w tym osoby bogate, z miesięcznymi zarobkami powyżej 50 tys. zł. W 2019 r. w Polsce mieszkało odpowiednio 265,4 tys. zamożnych (wzrost o 13,2% r/r). Ich łączne dochody brutto w 2019 r. wyniosły 174,2 mld zł. W tej grupie było 69,1 tys. osób bogatych. To o 3,6% więcej niż w 2018 r. Łączny dochód brutto bogatych Polaków w 2019 r. wyniósł 102,9 mld zł.

Z kolei praktycznie nie zmieniła się liczba bardzo bogatych osób, zarabiających rocznie powyżej 1 mln zł brutto. W 2019 r. w Polsce było 32,1 tys. takich osób (wzrost o 0,1% r/r). Ich łączne dochody w 2019 r. wyniosły 74,1 mld zł. Oznacza to wzrost o 7,8% w stosunku do 2018 r.

Według danych Ministerstwa Finansów za 2019 r. średnie miesięczne zarobki brutto osób bardzo bogatych o rocznym dochodzie powyżej 1 mln zł wynosiły 192,6 tys. zł. Najwięcej bardzo bogatych osób w Polsce mieszka w województwach: mazowieckim (7,09 tys. osób), wielkopolskim (3,18 tys.) oraz małopolskim (3,17 tys.).

W ostatnich latach grono potencjalnych konsumentów dóbr luksusowych dynamicznie rosło. Wzrostowi gospodarczemu towarzyszył nieustanny wzrost wynagrodzeń – czego potwierdzeniem jest rosnąca liczba dobrze zarabiających Polaków, która w 2019 r. zwiększyła się o 17,5% i wyniosła blisko 1,7 mln osób. Sytuacja gospodarcza związana z pandemią z pewnością wpłynie na dynamikę wzrostu liczby osób dobrze zarabiających i ich łączny dochód. Jak pokazują jednak dane, recesja w Polsce była łagodniejsza niż w wielu innych krajach Europy, co pozwala wierzyć, że negatywny wpływ na dochody Polaków będzie ograniczony – mówi Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

Ponad 134 tys. Polaków ma majątek netto przekraczający 1 mln dol.
134 tys. wynosi liczba osób mieszkających w Polsce zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto przekracza wartość 1 mln dol. W rankingu analizowanych państw Europy z największą liczbą milionerów Polska wyprzedziła Portugalię, Grecję oraz Finlandię. W strukturze Polaków zaliczających się do grupy HNWI dominują osoby z majątkiem pomiędzy 1 a 5 mln dol., których jest ponad 122 tys. Z kolei 386 osób ma majątek przekraczający 50 mln dol. W całej Europie na koniec 2019 r. liczba milionerów wyniosła 13,5 mln osób, z czego najwięcej HNWI mieszka w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemczech.

Na koniec I połowy 2020 r. całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła blisko 2,4 bln zł. Oznacza to wzrost o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Blisko o 1/3 powiększył się majątek Polaków przechowywany w gotówce.

W wyniku pandemii Covid-19 skurczył się rynek dóbr luksusowych w Polsce w 2020 r.
Trudna sytuacja gospodarcza związana z pandemią Covid-19 i pierwsza od wielu lat recesja, która dotknęła polską gospodarkę, odbiła się negatywnie również na rynku dóbr luksusowych w Polsce. Skurczył się on w 2020 r. o 4,9% r/r i osiągnął wartość 24 mld zł. Relatywnie niski spadek wartości całego rynku wynika z faktu, że jego największy segment – samochody luksusowe i premium – okazał się względnie odporny na skutki kryzysu. Zanotował w 2020 r. spadek wartości o 1,6% w stosunku do 2019 r.

Segmentem, który z oczywistych względów został najbardziej dotknięty skutkami pandemii i zanotował największy spadek, jest sektor luksusowych hoteli i spa. W ubiegłym roku skurczył się on o połowę i osiągnął wartość 748 mln zł.

Zdecydowanie bardziej optymistyczne są natomiast prognozy dotyczące luksusowych hoteli i spa na nadchodzące lata. Przy przewidywanym średniorocznym wzroście o 28,3% do 2025 r. będzie to segment, który tuż po rynku aut najszybciej spośród analizowanych odbuduje wartość sprzed wybuchu pandemii. Kategoria luksusowych alkoholi, która w poprzednich latach odnotowywała jedną z najwyższych dynamik wzrostu spośród analizowanych segmentów, odnotowała w 2020 r. spadek o 15,2% r/r, do wartości 1,1 mld zł.

Z kolei niższa o 16,6% wartość sprzedaży luksusowych kosmetyków i perfum spowodowała, że segment ten osiągnął wartość 833 mln zł na koniec 2020 r. Największy spadek sprzedaży w przypadku luksusowych dóbr konsumpcyjnych odnotowała kategoria luksusowej biżuterii i zegarków. W ostatnim roku zmniejszyła się prawie o 1/3 i osiągnęła wartość 376 mln zł.

Sytuacja gospodarcza związana z pandemią wywarła wpływ na rynek dóbr luksusowych. Po raz pierwszy od wielu lat jego wartość zmniejszyła się i wyniosła 24 mld zł w 2020 r., a więc o 4,9% mniej niż w 2019 r. Te firmy, które mogły przenieść sprzedaż do Internetu, a więc przede wszystkim operujące w kategorii luksusowych dóbr konsumpcyjnych, łagodniej przeszły przez ten okres. Pomimo spadku zaobserwowanego w 2020 r. według dostępnych prognoz w kolejnych latach można oczekiwać, że rynek dóbr luksusowych wróci na ścieżkę wzrostu, a dobra luksusowe będą się cieszyły coraz większą popularnością ze względu na sprzyjające otoczenie makroekonomiczne – mówi Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

76,6 tys. nowych samochodów luksusowych i premium kupili Polacy w 2020 r.
Samochody marek luksusowych i premium od wielu lat stanowią największy segment rynku dóbr luksusowych w Polsce. Jednocześnie segment ten okazał się względnie odporny na skutki wywołane przez pandemię. Wartość rynku samochodów luksusowych i premium wyniosła w 2020 r. w Polsce 16,3 mld zł (-1,6% r/r). W tym czasie nabywców znalazło 76,6 tys. nowych aut luksusowych i premium, o 3,9 tys. mniej niż w 2019 r. Oznacza to spadek o 4,8% r/r.

Dużo większy spadek zanotował w ubiegłym roku rynek luksusowej odzieży i akcesoriów, który zmniejszył się o 19,9% r/r i osiągnął wartość 2,5 mld zł. Prognozy wskazują, że do 2025 r. średnioroczny wzrost tego segmentu będzie wolniejszy niż przed wybuchem pandemii. Zgodnie z przewidywaniami wartość rynku powróci do stanu sprzed pandemii dopiero w 2024 r.

Niezmiennie największą część tej kategorii dóbr luksusowych stanowi segment odzieży, który po spadku o 20,3% w 2020 r. był wart 1,6 mld zł. Wartość sprzedaży luksusowego obuwia zmniejszyła się o 20,7%, do poziomu 415 mln zł. Pandemia i trudności gospodarcze w niemal identycznym stopniu dotknęły segmentów ubrań i obuwia. Tylko nieznacznie mniejszy spadek odnotowano w segmencie luksusowych akcesoriów. O 19,4% spadła sprzedaż okularów, ale o 14,4% zmniejszyła się wartość pozostałych dodatków ubraniowych.

Cały raport dostępny jest na stronie internetowej www.kpmg.pl.

O raporcie
Raport „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja XI” jest kolejną edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru.

W raporcie wykorzystano także dane firmy Credit Suisse, Euromonitor International, GUS-u, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Cenatorium/Urban.one, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, S&P Global Market Intelligence, S&P Capital IQ. Analiza została uzupełniona o wypowiedzi specjalistów z analizowanych w raporcie segmentów.

  • 2
rynek dóbr luksusowych

Rynek dóbr luksusowych w czasie pandemii

24 marca 2021

23 marca 2021

  • 0
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
23.03.2021

Większość reklamodawców zamierza zwiększyć w tym roku budżety na influencer marketing – pokazuje raport Reachablogger.pl

Nakłady na influencer marketing w Polsce w 2021 r. najprawdopodobniej mocno wzrosną – wynika z raportu „Polski rynek influencer marketingu 2021”, przygotowanego na podstawie badania przeprowadzone w lutym przez platformę Reachablogger.pl. Niemal jedna czwarta uczestników badania zamierza w bieżącym roku wydać podobną kwotę jak w 2020 r., a pozostali deklarują wzrosty. Co dziesiąty respondent planuje wręcz podwojenie budżetów influencerskich w bieżącym roku.