Ruszyła XXIII edycja konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”
  • 0
  • 1
8.01.2020

Ruszyła XXIII edycja konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Od 9 stycznia można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Konkurs nagradza i promuje najbardziej odpowiedzialne duże i małe firmy, które angażują się w działania na rzecz zmiany świata – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Tegoroczna, XXIII edycja w centrum stawia działania na rzecz współpracy i budowania partnerstw wprowadzających w życie cele zrównoważonego rozwoju.

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 1997 r. wspiera wyróżniające się odpowiedzialnością i zaangażowaniem firmy, dla których priorytetem jest działalność społeczna na równi z dbaniem o klientów i otoczenie.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 12 lutego 2020 r. Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystej gali finałowej.

Tegoroczne hasło konkursu brzmi: „Czas współpracy, czas działania”. Odwołuje się ono, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, do Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 r. Jest to plan na rzecz świadomego i zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie.

Siedemnasty cel zrównoważonego rozwoju łączy wszystkie pozostałe. Nawołuje do budowania partnerstw między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Ma się to odbywać na bazie wspólnych zasad i wartości oraz wspólnej wizji i celów, które stawiają człowieka i naszą planetę w centrum działań.

– W tym roku minie już pięć lat od uchwalenia rezolucji. To najwyższy czas, aby wzywać nie tylko do deklaracji współpracy pomiędzy firmami a organizacjami pozarządowymi, lecz także do konkretnego działania włączającego również innych partnerów do wspierania idei zrównoważonego rozwoju. Alarmujące informacje np. na temat zagrożeń wynikających z kryzysu klimatycznego pokazują, że czas działać. I dotyczy to nas wszystkich. Bez wyjątku!
– mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Od 9 stycznia do 12 lutego można nominować firmy i fundacje korporacyjne do tytułu „Dobroczyńca Roku 2020”. Firmy mogą być nominowane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.

Wnioski można składać na stronie www.dobroczyncaroku.pl w następujących kategoriach:

  • Edukacja,
  • Ekologia,
  • Rozwój Lokalny,
  • Zdrowie,
  • Pomoc Społeczna,
  • Sport,
  • Fundacja Korporacyjna.

Laureatów wybierze kapituła konkursowa. Firmy, które przejdą pozytywnie weryfikację ekspertów, zostaną poproszone o przesłanie krótkiego filmu opowiadającego o prowadzonym przez nie projekcie.

Marka „Dobroczyńca Roku” wyróżnia firmy, które wymagają od siebie więcej, są realnie zaangażowane w projekty społeczne. Konkurs pokazuje, jak różnorodne formy może przybierać społeczne zaangażowanie biznesu: od prowadzenia wolontariatu pracowniczego, poprzez działania na rzecz środowiska naturalnego, po wsparcie lokalnych inicjatyw.

Organizatorem konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem edycji konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur czuwa audytor – firma EY.

Marketing przy Kawie jest patronem medialnym konkursu.

  • 1
XXIII konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Rusza konkurs Dobroczyńca Roku

8 stycznia 2020