Ruszył nabór wniosków w konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”
 • 0
 • 4
12.01.2022

Ruszył nabór wniosków w konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Od 10 stycznia można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Spośród zgłoszeń kapituła wybierze laureatów i przyzna nagrody m.in. za partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariat pracowniczy, działania na rzecz zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska czy lokalnych społeczności. Laureatów poznamy w czerwcu podczas gali finałowej. Nabór wniosków trwa do 10 lutego.

W kategoriach Kultura i edukacja, Lokalne partnerstwa, Ochrona środowiska i klimatu, Pomoc społeczna i charytatywna, Otwartość na różnorodność oraz Zdrowy tryb życia mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy działające na terenie Polski. Zgłoszenia w powyższych kategoriach mogą być przesłane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.

Z kolei w kategorii Wolontariat pracowniczy firmy i fundacje firm mogą zgłaszać się same. Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie www.wniosek.dobroczyncaroku.pl. Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich kapituła konkursu wybierze laureatów.

Cieszymy się, że od blisko dwudziestu lat jesteśmy fundatorem i partnerem tak ważnego przedsięwzięcia. Konkurs o tytuł „Dobroczyńcy Roku” od ćwierćwiecza wyznacza kierunki rozwoju społecznego zaangażowania biznesu, inspiruje innych i dostarcza ciekawych przykładów działań. Wystarczy wspomnieć, że na szczególnie bliskim nam poziomie lokalnym przez te lata dało się zauważyć wyraźny wzrost zaangażowania przedsiębiorców w sprawy małych społeczności. Przyczynia się to do budowania zaufania między firmami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, a w rezultacie do poprawy jakości ich życia – mówi Joanna Lempart, dyrektor programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, fundatora konkursu.

Celem konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest pokazywanie partnerskiej współpracy małych, średnich i dużych firm z organizacjami pozarządowymi, dzięki której powstają m.in. akcje społeczne, kampanie edukacyjne, programy wolontariatu pracowniczego. Konkurs pokazuje, że dobro jest jedno – bez względu na wielkość firmy i wydatków poniesionych na dobroczynność.

W skład kapituły konkursowej wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji i instytucji związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce:

 • Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
 • UN Global Compact Polska,
 • Forum Darczyńców,
 • Business Centre Club,
 • Pracodawców RP,
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Z okazji 25-lecia konkursu kapituła przyzna nagrody specjalne. Otrzymają je firmy za wieloletnią współpracę z organizacją pozarządową w zakresie społecznego zaangażowania. Adresatami tej kategorii są laureaci dotychczasowych 24 edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”, którzy zostaną zaproszeni przez organizatora do przedstawienia historii i efektów partnerskiej współpracy z organizacją pozarządową.

Nie jest wymagane, aby współpraca między firmą a organizacją nadal trwała w momencie składania wniosku. Można zgłosić współpracę z inną organizacją pozarządową niż ta, za współpracę z którą laureat otrzymał nagrodę w poprzednich edycjach. O przyznaniu nagrody zdecyduje kapituła konkursu, która może przyznać więcej niż jedną nagrodę.

Wnioski konkursowe można pobrać i składać na stronie www.dobroczyncaroku.pl. Organizatorem konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur czuwa firma EY. Marketing przy Kawie jest patronem medialnym wydarzenia.

 • 4
„Dobroczyńca Roku”

Można składać wnioski do 25. edycji konkursu „Dobroczyńca Roku”

12 stycznia 2022

 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
12.01.2022

Peja tatuuje się w kampanii Pyszne.pl, zachęcając do sięgania po dania wegańskie

Z okazji Veganuary 2022 Pyszne.pl mierzy się ze stereotypami dotyczącymi kuchni roślinnej, łącząc siły z rozpoznawalnymi postaciami polskiego show-biznesu. W akcji uczestniczy m.in. Peja stojący na czele tzw. VeGangu, do którego przystępują także: Maria Winiarska, Red Lipstick Monster, Chujowa Pani Domu i Andrzej Wrona. Na znak poparcia dla inicjatywy ambasadorzy pokazują na swoich ciałach podobne tatuaże, polecają ulubione dania i zachęcają do dołączenia.