Rozważania nad tożsamością regionalną tematem przewodnim Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2019
  • 0
  • 8
5.12.2019

Rozważania nad tożsamością regionalną tematem przewodnim Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2019

Wzmacnianie tożsamości regionalnej i wspieranie rozwoju gospodarczego. To główne tematy, o których dyskutowano 2 i 3 grudnia podczas kolejnej edycji Forum Promocji Województwa Łódzkiego.

Łódzkie po prostu łączy – mówiła Iwona Koperska, przewodnicząca Sejmiku WŁ, otwierając Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2019.

O potrzebie łączenia tradycji z nowoczesnością wspominał także Dawid Mazurkiewicz, dyrektor Kancelarii Marszałka w trakcie powitania uczestników Forum. Po raz pierwszy w historii gościem zgromadzenia samorządowców ziemi łódzkiej była delegacja z partnerskiej prowincji Syczuan w Chinach.

„Jak odkryć swoją misję” tłumaczyła w trakcie wykładu inauguracyjnego dr Magdalena Ogórek. Karolina Bielawska mówiła o wyjątkowej roli promocyjnej dla regionu łódzkiego, jaką ma do odegrania Miss Polonia 2019.

Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz rekomendował współpracę samorządów lokalnych z Urzędem Marszałkowskim jako kluczowy element zrównoważonego rozwoju regionu. Mówiono też o funduszach europejskich w kontekście rozwoju marki regionalnej, kształtowaniu wizerunku w mediach i social mediach oraz integracji wspólnoty lokalnej.

Forum Promocji Województwa Łódzkiego to inicjatywa cykliczna, realizowana od 2007 r. Skierowana jest do przedstawicieli samorządów lokalnych regionu łódzkiego, w tym beneficjentów Funduszy Europejskich. Są to osoby, które zajmują się promocją swoich marek lokalnych, reprezentują instytucje kultury z terenu województwa, środowiska opiniotwórcze oraz inne instytucje publiczne:

  • służby mundurowe,
  • parki krajobrazowe,
  • organizacje pozarządowe przyczyniające się bezpośrednio do budowania przewagi konkurencyjnej marki regionalnej.

Forum stanowi:

  • narzędzie efektywnego zarządzania marką regionalną,
  • platformę dialogu i dyskusji pomiędzy specjalistami z obszaru marketingu terytorialnego,
  • miejsce umożliwiające wymianę doświadczeń dotyczących bieżących trendów rynkowych oraz oczekiwań społecznych i biznesowych konsumentów marki województwa łódzkiego i marek lokalnych.

W trakcie Forum omawiane są dobre praktyki w marketingu terytorialnym oraz tematy związane z promocją marek lokalnych, budowaniem wizerunku oraz przewagi konkurencyjnej marki województwa łódzkiego. Wydarzenie przyczynia się do wielotorowego i kompleksowego rozwoju marki Łódzkiego, a także do aktywizacji działań promocyjnych realizowanych w regionie.

Marketing przy Kawie jest patronem medialnym wydarzenia.

  • 8
Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2019

Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2019

Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2019
Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2019
Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2019
Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2019
Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2019
Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2019
Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2019

4 grudnia 2019