Rozstrzygnięto przetarg na kampanię promocyjną Warmii i Mazur
  • 0
  • 1
10.04.2013

Rozstrzygnięto przetarg na kampanię promocyjną Warmii i Mazur

Zwycięzcą przetargu na kampanię medialno-wizualną regionu Warmii i Mazur w Polsce i na rynkach zagranicznych jest firma Ecorys Polska.

Głównym celem kampanii będzie zwiększenie rozpoznawalności regionu oraz wzmocnienie atrakcyjności jego wizerunku poprzez wyeksponowanie różnorodności walorów turystycznych.

Planowane działania promocyjne mają przyczynić się do zwiększenia zainteresowania przyjazdem na Warmię i Mazury oraz zbudowania świadomości marki i produktów turystycznych regionu na nowych rynkach.

Projekt zakłada wykorzystanie spotów telewizyjnych, nośników outdoorowych, reklam w pociągach Intercity i Eurocity oraz reklam internetowych.

Finanse na jego realizację będą pochodzić ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013. Zamówienie powstanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przetarg publiczny na realizację kampanii wygrał Ecorys Polska. Firma zamierza nawiązać współpracę z domem mediowym Arena Media Communication w zakresie realizacji przyjętego mediaplanu oraz Polską Fundacją Komunikacji, która zajmie się produkcją spotu telewizyjnego.

Zaplanowane działania będą kolejnymi podjętymi przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski w celu promocji regionu.

10 kwietnia 2013