Rozstrzygnięcie przetargu na kampanię promującą wołowinę
  • 0
  • 1
24.11.2011

Rozstrzygnięcie przetargu na kampanię promującą wołowinę

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wybrało wykonawcę kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej certyfikowanej wołowiny QMP. Najwyżej oceniona została oferta przedstawiona przez konsorcjum Ecorys oraz M&CC.

Kampania zainicjowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego ubiega się o dofinansowanie ze środków RP i UE w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjno-informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Trzyletnia kampania o wartości przeszło 1,6 mln euro netto będzie miała zasięg ogólnopolski. Adresowana jest do klienta detalicznego, ale również i do pośredników (handel, ho-re-ca) i opiniotwórców. Jej celem jest edukacja w zakresie walorów mięsa wołowego certyfikowanego w systemie QMP oraz promocja dobrej wołowiny i jej szersze wprowadzanie do codziennego menu polskich rodzin. 

Działania prowadzone będą w sieciach sprzedaży, restauracjach, Internecie (w tym social media) i prasie. Uzupełnienie stanowić będzie aktywność public relations. Start programu przewidziany jest, po uzyskaniu dofinansowania UE, we wrześniu 2012 roku.

24 listopada 2011

23 listopada 2011