Rozpoczęły się spotkania w sprawie warunków powołania do życia polskiego JIC poświęconego badaniom mediowym
  • 0
  • 0
13.12.2018

Rozpoczęły się spotkania w sprawie warunków powołania do życia polskiego JIC poświęconego badaniom mediowym

IAA Polska oraz SAR integrują rynek komunikacji marketingowej w Polsce wokół projektu powołania do życia Joint Investment Committee poświęconego badaniom mediowym. 30 listopada rozpoczęła się seria spotkań w tej sprawie.

Pod koniec listopada 2018 r. IAA Polska i SAR podpisały z KRRiT list intencyjny w sprawie powołania do życia porozumienia rynkowego JIC. W liście znalazło się kluczowe sformułowanie:

Strony deklarują zgodną wolę powołania na rynku polskim porozumienia rynkowego JIC dedykowanego badaniom mediów oraz udzielenia temu porozumieniu gwarancji dotyczących […] współdecydowania o ostatecznym kształcie badania oraz sposobie jego realizacji. Członkami polskiego JIC mają być media, agencje mediowe, marketerzy oraz regulator, czyli KRRiT.

30 listopada rozpoczęła się seria zainicjowanych przez IAA Polska oraz SAR spotkań poświęconych warunkom powołania do życia polskiego Joint Investment Committee. Uczestnikami są grupy podmiotów działających w procesie komunikacji marketingowej. Do tej pory odbyły się spotkania z:

  • nadawcami telewizyjnymi i radiowymi,
  • wydawcami internetowymi i prasowymi,
  • największymi reklamodawcami skupionymi w Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów IAA Polska.

Podczas spotkań IAA Polska oraz SAR prezentują koncepcję wzajemnych relacji pomiędzy porozumieniem rynkowym JIC a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz spółką Telemetria Polska. Jej głównym zadaniem będzie techniczna realizacja decyzji wypracowanych w JIC.

Drugim celem tych spotkań jest wyłonienie dwóch zespołów roboczych reprezentujących uczestników rynku komunikacji marketingowej. Pierwszy zespół będzie na bieżąco konsultował i uzgadniał z KRRiT decyzje, które mogą mieć wpływ na metodologię i technologię przyszłego badania mediów.

Drugi zespół w porozumieniu z kancelarią pracującą na zlecenie SAR oraz IAA Polska opracuje założenia do statutu JIC. Kompetencje zespołu przygotowującego metodologię przyszłego badania przejąłby JIC w chwili formalnego powołania do życia.

IAA Polska oraz SAR mają zamiar realizować ustalone działania w imieniu całego środowiska komunikacji marketingowej w Polsce. Mapę działań formalnie zaakceptowały już dwie grupy interesariuszy:

  • reklamodawcy z Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów,
  • wydawcy prasowi reprezentowani przez Izbę Wydawców Prasy.

Spotkania z kolejnymi grupami interesariuszy, tzn. z agencjami mediowymi, branżą OOH oraz audytorami mediowymi, planowane są między 17 a 23 grudnia.

13 grudnia 2018

12 grudnia 2018