Rośnie wykorzystanie kart zbliżeniowych w Polsce
  • 0
  • 3
28.09.2011

Rośnie wykorzystanie kart zbliżeniowych w Polsce

Dynamika rozwoju płatności zbliżeniowych w Polsce stanowi ewenement w skali europejskiej. W pierwszej połowie 2011 roku na jedną zbliżeniową kartę płatniczą w Polsce przypadła przeciętnie 1 transakcja zbliżeniowa. W roku 2010 łączna liczba transakcji zbliżeniowych w Polsce wyniosła 1,7 mln. Według opublikowanego właśnie raportu Polasik Research na koniec 2011 roku w posiadaniu polskich klientów będzie około 10 mln kart zbliżeniowych, którymi będą oni mogli płacić w sieci 47 tysięcy terminali POS.

Rok 2010 był przełomowy dla polskiego rynku płatności zbliżeniowych. Nastąpiło wtedy nie tylko przyspieszenie wydawnictwa kart zbliżeniowych oraz rozwoju sieci zbliżeniowych terminali POS, ale przede wszystkim rozpoczął się szybki wzrost liczby transakcji realizowanych przez klientów.

Dzięki temu rynek polski stał się ważnym przykładem na skalę europejską, potwierdzającym zasadność wyboru technologii zbliżeniowej, jako głównego rozwiązania płatniczego w segmencie transakcji niskokwotowych.

Pierwsze półrocze 2011 roku stanowiło kontynuację wcześniejszego trendu, jednak może nieco zaskakiwać dynamiką przyrostu wydawnictwa kart zbliżeniowych. Na przestrzeni zaledwie pół roku ich liczba wzrosła 2,8 krotnie i osiągnęła wielkości 5,8 mln kart.

W ramach polskiego rynku, na którym funkcjonuje łącznie 32 mln kart płatniczych, karty zbliżeniowe osiągnęły w krótkim czasie udział 18%. Karty zbliżeniowe stanowią prawie jedną trzecią wszystkich kart płatniczych wyposażonych w mikroprocesor w standardzie EMV. Można zatem uznać, że karty w technologii zbliżeniowej są już znacznie rozpowszechnione na polskim rynku, a osiągnięty stopień penetracji jest czymś wyjątkowym na skalę europejską.

Potwierdzenie rosnącego znaczenia technologii zbliżeniowej na polskim rynku kart płatniczych przynosi analiza udziału zbliżeniowych terminali POS w całej sieci akceptacji kart. Na koniec 2009 roku terminale zbliżeniowe stanowiły niespełna 3% wszystkich terminali POS, ale w 2010 roku ich udział wzrósł do poziomu 5,4%. Prawdziwym przełomem było jednak pierwsze półrocze 2011 roku, gdy ich udział osiągnął ponad 12%. Świadczy o tym, że płatności zbliżeniowe stają się dostępne dla przeciętnych użytkowników kart, coraz częściej także poza największymi aglomeracjami.

W roku 2010 łączna liczba transakcji zbliżeniowych w Polsce wyniosła 1,7 mln. W pierwszym półroczu 2011 r. przekroczyła liczbę 3,8 mln.

Liczba transakcji zbliżeniowych (w tysiącach)

Źródło: szacunki Polasik Research na podstawie danych uzyskanych od 14 banków i 5 agentów rozliczeniowych.

W pierwszym półroczu 2011 roku przeciętna liczba transakcji przypadających na jedną kartę zbliżeniową wynosiła 0,97. Zatem każdy użytkownik karty statystycznie dokonał jednej transakcji. Wskaźnik liczby transakcji zbliżeniowych przypadających na jedną kartę wynosił 1,45 dla MasterCard PayPass i 0,71 dla VISA payWave.

Przeciętna liczba transakcji zbliżeniowych na 1 kartę w pierwszym półroczu 2011 r.

Źródło: szacunki Polasik Research w oparciu o dane uzyskane od 14 banków i 5 agentów rozliczeniowych. Parametry zostały oszacowane dla transakcji zrealizowanych w pierwszym półroczu 2011 r. Podstawę stanowiła szacunkowa średnioroczna liczba kart zbliżeniowych danej organizacji.

Pierwsza połowa 2011 r. przyniosła niezwykle dynamiczny wzrost łącznej wartości zrealizowanych transakcji. W ciągu dwóch kwartałów 2011 r. wartość transakcji była 2 i pół razy wyższa niż w całym 2010 r. (aż pięciokrotnie wyższa w przeliczeniu na kwartał) i osiągnęła łączną wartość aż 71,8 mln PLN. W ramach tej kwoty 55% wartości transakcji zrealizowano z użyciem kart MasterCard PayPass, a 45% z użyciem kart VISA payWave.

Wartość transakcji zbliżeniowych (w mln zł)

Źródło: szacunki Polasik Research na podstawie danych uzyskanych od 14 banków i 5 agentów rozliczeniowych. Parametry zostały oszacowane dla transakcji zrealizowanych w I półroczu 2011 r.

Raport „Polski rynek płatności zbliżeniowych – rok 2011. Wydawnictwo – Transakcyjność – Innowacje” opracowany we wrześniu 2011 roku przez firmę Polasik Research stanowi aktualne opracowanie o stanie polskiego rynku kart zbliżeniowych i prezentuje szczegółowe analizy uwarunkowań jego rozwoju.

Został oparty na badaniu ankietowym skierowanym do wszystkich banków – wydawców zbliżeniowych instrumentów płatniczych oraz do agentów rozliczeniowych, którzy byli zaangażowani w wydawanie kart i obsługiwali płatności zbliżeniowe na polskim rynku.

Badanie cechuje się wysoką reprezentatywnością wyników dla całego rynku płatności zbliżeniowych. Odpowiedzi udzieliło 14 banków mających w portfelu 93% wszystkich zbliżeniowych kart płatniczych wydanych w Polsce, oraz 5 agentów rozliczeniowych, reprezentujących całą polską sieć zbliżeniowych terminali POS.

  • 3

28 września 2011

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
28.09.2011

Za tydzień Targi Event 2011

Niestandardowe atrakcje eventowe, najlepsze techniczne rozwiązania wykorzystywane przy organizacji koncertów czy konferencji, usługi z zakresu zabezpieczenia imprez, a także interesujące obiekty na każdy event zostaną zaprezentowane na rozpoczynających się 5 października III Targach Technologii i Usług dla Koncertów, Eventów i Kongresów Event 2011. Wydarzenie odbędzie się w dniach 5 i 6 października w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Do 3 października będzie aktywna rejestracja on-line na www.targievent.pl/rejestracja umożliwiająca bezpłatny wstęp na targi.