Rodzina Atomickich edukuje o energii jądrowej w kampanii Ministerstwa Klimatu i Środowiska
  • 3
  • 6
17.10.2022

Rodzina Atomickich edukuje o energii jądrowej w kampanii Ministerstwa Klimatu i Środowiska

„Z energią jądrową na co dzień” – Ministerstwo Klimatu i Środowiska rusza z ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną. Na przykładach z codziennego życia ma pokazać możliwości energetyki jądrowej i to, jak budowa elektrowni jądrowych wpłynie na nasze życie. Bohaterami są członkowie rodziny Atomickich. W kampanii wezmą udział eksperci i popularyzatorzy nauki.

Cele kampanii to:

  • podniesienie świadomości społeczeństwa na temat energetyki jądrowej;
  • zbudowanie stabilnego i świadomego poziomu akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej.

– Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwu, że energetyka jądrowa to bezpieczne, bezemisyjne źródło energii. Zapewni nam ono bezpieczeństwo energetyczne i stałe dostawy prądu w niskiej cenie. Będziemy mówić o faktach. W kampanii przedstawione zostaną różnorodne zastosowania energii i energetyki jądrowej. Chcemy, aby ten temat pojawił się w polskich domach – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

W kampanii wykorzystane zostaną multimedialne formy komunikacji

Powstanie szereg materiałów edukacyjnych, m.in. filmy i audycje popularnonaukowe, infografiki oraz spoty telewizyjne i radiowe. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej kampanii: www.poznajatomickich.pl.

Jak pokazało badanie wykonane na zlecenie MKiŚ w listopadzie 2021 r., poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju wynosi 74,3%.

W tym samym badaniu prawie wszyscy respondenci (94,8%) wskazali na konieczność przeprowadzenia w Polsce kampanii edukacyjnej na temat energetyki jądrowej. Kampania ma więc być wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Działania prowadzone będą w Internecie, prasie i radiu. Emisja spotów radiowych i telewizyjnych zaplanowana jest na przełom października i listopada.

Za koncepcję kreatywną i jej realizację odpowiada Five Media, które powierzyło SEC Newgate CEE realizację działań PR.

  • 6
Rodzina Atomickich promuje energetykę jądrową

Rodzina Atomickich promuje energetykę jądrową

Rodzina Atomickich promuje energetykę jądrową
Rodzina Atomickich promuje energetykę jądrową
Rodzina Atomickich promuje energetykę jądrową
Rodzina Atomickich promuje energetykę jądrową
Rodzina Atomickich promuje energetykę jądrową

17 października 2022

16 października 2022