RODO: rok obowiązywania w branży internetowej. Raport IAB Polska
 • 0
 • 1
22.10.2019

RODO: rok obowiązywania w branży internetowej. Raport IAB Polska

Przepisy RODO istotnie zmieniły sposób funkcjonowania firm internetowych i realizowanych przez nie procesów biznesowych. Dotyczy to również wykorzystywanych platform technologicznych oraz architektury danych, poprzez które zbierane, przechowywane i zarządzane są dane osobowe. Raport przygotowany przez ekspertów IAB Polska zawiera szerokie podsumowanie funkcjonowania przepisów po pierwszym roku, interpretacje oraz dobre praktyki RODO w branży internetowej.

Raport „RODO: rok obowiązywania. Interpretacje i dobre praktyki branży reklamy internetowej” opisuje nie tylko prawne skutki rozporządzenia dla rynku. Przede wszystkim zawiera zbiór dobrych praktyk i rozwiązań, które przez ostatni rok zostały w odpowiedzi na te zmiany wypracowane.

Dla branży interaktywnej ostatni rok był wyjątkowo pracowity i trudny. RODO wywołało tektoniczne zmiany w wielu obszarach działania firm internetowych. Tak dużej zmiany w prawie, o tak ogromnych konsekwencjach dla przedsiębiorców, chyba nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. W oddawanym w Wasze ręce raporcie opisujemy te najważniejsze rozwiązania, które jako branża wypracowaliśmy przez ostatni rok – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Wśród najważniejszych skutków nowych przepisów wymienić należy rozszerzenie zakresu zastosowania przepisów RODO na podmioty, do których nie stosowało się wcześniej przepisów o ochronie danych osobowych. To m.in. firmy działające na rynku programmatic.

Szerszy jest także terytorialny zakres obowiązywania rozporządzenia o firmy internetowe, które mają jednostki poza Unią Europejską. Mowa o sklepach internetowych, serwisach społecznościowych czy wyszukiwarkach internetowych, które są administrowane przez podmioty spoza UE, ale przetwarzają dane osób przebywających w UE.

Ponadto wprowadzono nowe kategorie podmiotów przetwarzających dane osobowe, tj. współadministratorów i podwykonawców (procesorów). Poszerzono zakres informacji, które powinny zostać przekazane użytkownikowi. Ciągle stanowi to nie lada wyzwanie dla administratorów, m.in. w zakresie:

 • nowej konstrukcji wyrażenia zgód na przetwarzanie danych,
 • dodatkowych obostrzeń w przypadku danych wrażliwych,
 • „warstwowego” przekazywania kolejnych wymaganych informacji.

Firmy przetwarzające dane osobowe muszą przestrzegać dodatkowych przepisów bezpieczeństwa, które dotyczą:

 • ochrony danych osobowych (tzw. privacy by design, privacy by default, pseudonimizacja czy szyfrowanie danych osobowych),
 • profilowania, czyli zbierania i wykorzystywania danych o użytkownikach na podstawie ich zachowań online.

Z drugiej strony sami użytkownicy zyskali nowe prawa. Wśród nich prawo dostępu do danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do przenoszalności danych. Za niedostosowanie się do wszystkich powyższych RODO przewiduje wysokie kary pieniężne, z którymi liczyć się muszą firmy działające na rynku internetowym.

Raport na blisko 60 stronach zawiera szczegółowe interpretacje, rozwiązania i dobre praktyki RODO. Zostały one wypracowane w ostatnim roku przez branżę interaktywną, często w wyniku dyskusji z regulatorem – UODO. Publikacja składa się z następujących rozdziałów:

 • Reklama internetowa – system przepisów prawnych o ochronie danych osobowych i prywatności.
 • Status podmiotów przetwarzających dane osobowe w ramach reklamy programmatic.
 • Status podmiotów przetwarzających dane osobowe w tradycyjnej reklamie internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem e-mail marketingu.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w reklamie internetowej.
 • Profilowanie marketingowe jako szczególna operacja na danych osobowych.
 • Obowiązek informacyjny w środowisku internetowym.
 • Realizacja praw podmiotów danych w Internecie.

Raport zawiera także słowniczek pojęć związanych z RODO oraz opis dotychczasowych prac grupy roboczej RODO IAB Polska. Publikacja miała premierę 22 października 2019 r. podczas spotkania IAB ExpertPanel. Zaprezentowano na nim kluczowe wnioski z raportu oraz przeprowadzono dyskusję ekspercką na temat dotychczasowych skutków i przyszłych działań związanych z RODO.

Raport „RODO: rok obowiązywania. Interpretacje i dobre praktyki branży reklamy internetowej” można bezpłatnie pobrać ze strony IAB Polska: www.iab.org.pl.

 • 1

„RODO: rok obowiązywania. Interpretacje i dobre praktyki branży reklamy internetowej” – raport IAB Polska

 

22 października 2019