Robert Lewandowski na serii monet Mennicy Gdańskiej

Talent z Robertem Lewandowskim, wartość 50 dol. nowozelandzkich – awersWróć do Robert Lewandowski na serii monet Mennicy Gdańskiej