Rekord wartości rynku dóbr luksusowych w Polsce
 • 0
 • 2
26.05.2023

Rekord wartości rynku dóbr luksusowych w Polsce

Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce w 2022 r. wyniosła 37 mld złotych. Była o blisko 19% większa niż w 2021 r. Tak wynika z raportu KPMG w Polsce: „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w niepewnych czasach”.

Największym segmentem dóbr luksusowych pozostają samochody premium i luksusowe. Jego wartość osiągnęła w ubiegłym roku blisko 25 mld zł. Największy wzrost (45,6%) r/r odnotował sektor luksusowych hoteli i spa. Tu wartość wyniosła 2,6 mld zł. Globalnie sektor dóbr luksusowych okazał się bardziej odporny na zawirowania ostatnich trzech lat niż rynek dóbr masowych.

131 tys. zł średnio miesięcznie zarabiają bogaci Polacy

Po raz kolejny wzrosła w Polsce liczba osób zamożnych oraz bogatych. To one są kluczowymi odbiorcami rynku dóbr luksusowych.

 • W 2021 r. dochody powyżej 20 tys. zł miesięcznie osiągało 320 tys. osób. O blisko 13% więcej niż w 2020 r. Łączne dochody zamożnych Polaków były z kolei wyższe o 9,8% r/r i wyniosły 220 mld zł.
 • Grono osób bogatych, o miesięcznych zarobkach powyżej 50 tys. zł w 2021 r. wzrosło o 7,4% r/r i wyniosło 83 tys. osób. Ich dochód wyniósł 130 mld zł. Najwięcej osób z takimi zarobkami zamieszkiwało Mazowsze, Wielkopolskę, Śląsk oraz Małopolskę.
 • Średnie miesięczne zarobki bogatych Polaków w 2021 r. wynosiły 131 tys. zł.

Najważniejszą grupą docelową dla firm z branży dóbr luksusowych pozostają osoby bardzo bogate, z zarobkami powyżej 1 mln złotych brutto rocznie. W 2021 r. w Polsce mieszkało 37 tys. takich osób (wzrost o 4,8% r/r). Ich zarobki osiągnęły 94 mld zł i były o 2,6% wyższe r/r.

Najwięcej bardzo bogatych Polaków w 2021 r. zamieszkiwało:

 • Mazowsze (8,56 tys. osób),
 • Wielkopolskę (4,24 tys.),
 • Śląsk (4,21 tys.), gdzie liczba bardzo bogatych zwiększyła się o 34,1% r/r.

Średnie miesięcznie zarobki bardzo bogatych Polaków w 2021 r. wynosiły 211,4 tys. zł

– Od wielu lat liczba bogatych i zamożnych Polaków systematycznie rośnie. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że Polacy w szybkim tempie się bogacą w obliczu rekordowej inflacji, która istotnie wpływa na ich majątki. Wyniki poszczególnych segmentów rynku dóbr luksusowych w Polsce wskazują jednak, że zainteresowanie towarami luksusowymi i premium nie słabnie. Wręcz przeciwnie. W niepewnych czasach coraz więcej osób bogatych lokuje kapitał na rynku dóbr luksusowych lub poszukuje możliwości inwestycyjnych – mówi Andrzej Marczak, partner, szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Rekord wartości rynku dóbr luksusowych w Polsce

100 tys. Polaków dysponuje majątkiem netto przekraczającym 1 mln dol.

W 2022 r. nastąpiła rewizja dotychczasowych szacunków poziomu bogactwa dla Polski na niezgodność szacunków wartości aktywów niefinansowych z szacunkami OECD. Konsekwencją tego było zrewidowanie w dół liczby HNWI dla wszystkich lat.

Według nowych danych na koniec 2021 r. Polskę zamieszkiwało ponad 100 tys. osób zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals). Ich majątek netto wynosi minimum 1 mln dol., a ich liczba wzrosła o 9,7% r/r.

Największy odsetek milionerów w Polsce – 91% stanowią osoby, których wartość majątku wynosi pomiędzy 1 a 5 mln dol. Polacy, których aktywa netto opiewają na więcej niż 50 mln dol., stanowią jedynie 0,3% wszystkich HNWI. Jednak to właśnie ta grupa powiększyła się w ciągu roku najbardziej – o 15,1% r/r. Pod względem liczby HNWI Polska wyprzedziła Grecję, Czechy i Rumunię.

Natomiast na koniec 2022 r. suma majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła 2 805 mld zł. Stanowi to niewielki, bo 1,4-procentowy wzrost względem 2021 r. W związku w wysokim poziomem inflacji realna wartość majątku Polaków w 2022 r. spadła szacunkowo o około 10%. Wartość zobowiązań wyniosła 833 mld zł, o 3,3% mniej r/r.

Struktura aktywów gospodarstw domowych nie uległa znaczącym zmianom. Polacy na pierwszym miejscu stawiają depozyty. Przechowywane w ten sposób środki są warte 1111 mld zł (wzrost o 3,5%) i stanowią blisko 40% aktywów.

Rynek dóbr luksusowych w 2022 r. osiągnął wartość 37 mld zł

Całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce w 2022 r. wzrosła o blisko 19% r/r i wyniosła 37 mld zł. Przewyższyła swoją wartość sprzed wybuchu pandemii.

 • Największą część rynku dóbr luksusowych stanowią, jak co roku, producenci samochodów premium i luksusowych. Wartość tego segmentu wyniosła 24,7 mld zł – po dużym wzroście sprzedaży zarówno w ujęciu wolumenowym (5,1%), jak i wartościowym (20,5%). W ubiegłym roku Polacy zarejestrowali 95,7 tys. nowych samochodów marek premium oraz 329 sztuk samochodów luksusowych.
 • Rynek luksusowej odzieży i akcesoriów w 2022 r. powiększył się o 9,9% r/r (290 mln zł), osiągając wartość 3,2 mld zł. Przewyższył rekordową wartość tego segmentu (3,1 mld zł z 2019 r.).
 • Segment luksusowych kosmetyków i perfum osiągnął w Polsce w ubiegłym roku wartość 1,2 mld zł. Przełożyło się to na wzrost 7,7% r/r. Za ponad połowę wartości tego segmentu odpowiadają perfumy.
 • Sprzedaż na rynku luksusowej biżuterii i zegarków w Polsce wzrosła w 2022 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 10,3% r/r, wynosząc 540 mln zł.

Według prognoz ten ostatni segment rynku dóbr luksusowych przekroczy wartość sprzed pandemii już w tym roku. Obecnie biżuteria szlachetna, głównie damska, odpowiada za największy wzrost w segmencie biżuterii (12,4% r/r). W segmencie zegarków to męskie zegarki odpowiadają za większy wzrost sprzedaży (8% r/r.).

W ubiegłym roku największy wzrost wartości (45,6% r/r) odnotował segment luksusowych hoteli i spa

Wartość tego segmentu w 2022 r. wyniosła 2,6 mld zł. Zgodnie z prognozami w 2024 r. branża hoteli premium i luksusowych powinna osiągnąć wyższą wartość niż przed pandemią. W ubiegłym roku w Polsce znajdowało się 87 hoteli pięciogwiazdkowych. Najwięcej w Krakowie (16), Warszawie (14) oraz Wrocławiu (6).

Rekord wartości rynku dóbr luksusowych w Polsce

Notowania globalnych spółek sektora dóbr luksusowych: luksus jest w cenie

KPMG w Polsce przeanalizowało reakcję na pandemię, konflikt zbrojny w Ukrainie oraz globalne spowolnienie gospodarcze. Analiza dotyczyła dwóch znaczących segmentów globalnego sektora spółek dóbr luksusowych. Były to:

 • osobiste dobra luksusowe (ubrania, akcesoria, kosmetyki, biżuterię i zegarki oraz alkohole) odpowiadające za około 25% rynku dóbr luksusowych,
 • samochody luksusowe i premium, obejmujące około 40% tego rynku.

Jako punkt odniesienia dla zachowania spółek giełdowych z powyższych segmentów rynku posłużył indeks S&P Global 1200. Agreguje on indeksy akcji spółek notowanych na giełdach w ponad 30 krajach, obejmując około 70% kapitalizacji światowego rynku akcji. Na koniec kwietnia 2023 r. wartość akcji spółek uwzględnionych w tym indeksie wynosiła ponad 54 bln dolarów.

– Globalny sektor dóbr luksusowych okazał się bardziej odporny na zawirowania ostatnich trzech lat niż rynek dóbr masowych. Spółki liderów sektora w zdecydowanej większości obejmują osobiste dobra luksusowe. Ich akcje po pandemicznej zapaści na początku 2020 r., gdy spadki były podobne do indeksu szerokiego rynku, od końca 2020 radzą sobie zdecydowanie lepiej niż cały rynek. Co więcej, notowania akcji tych gigantów biją rekordy wszech czasów.

Pięciu z sześciu czołowych graczy w segmencie dóbr luksusowych to podmioty francuskie. Siła spółek z tego sektora spowodowała, że giełda w Paryżu stała się największą giełdą w Europie, wyprzedzając Londyn – mówi Tomasz Wiśniewski, partner, szef zespołu wycen w KPMG w Polsce.

Przeprowadzone przez KPMG analizy potwierdziły, że w sytuacji ostatnich negatywnych wydarzeń gospodarczych rynek dóbr luksusowych zachował się znacząco lepiej od podobnych produktów w segmencie masowym oraz od całego rynku. Podobnie było podczas poprzednich kryzysów (na początku 2000 r. oraz w latach 2007–2008).

Jednak (podobnie jak w przypadku osobistych dóbr luksusowych) kumulacja negatywnych wydarzeń w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. dotknęła także segment samochodów luksusowych i premium. Ich kursy podlegały silnym wahaniom.

Gdy nastroje się poprawiają, pierwszymi beneficjentami tej zmiany stają się producenci dóbr luksusowych

Także prognozy analityków roztaczają przed rynkiem dóbr luksusowych obiecujące perspektywy w nadchodzących miesiącach. Uzasadniając taki stan rzeczy:

 • wyższą zdolnością do utrzymania stałego poziomu marż przez spółki z tego segmentu,
 • szerszą i bardziej odporną na kryzysy gospodarcze bazą klientów w porównaniu do poprzednich załamań rynkowych.

O raporcie
Raport pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w niepewnych czasach” jest 13. edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru.

W raporcie wykorzystano także dane: Credit Suisse, Cenatorium, Euromonitor International, Eurostat, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, S&P Global Market Intelligence.

26 maja 2023