Reklama Seth and Riley’s Garage od Carlsberga narusza Kodeks etyki reklamy – decyzja KER
  • 0
  • 5
21.11.2019

Reklama Seth and Riley’s Garage od Carlsberga narusza Kodeks etyki reklamy – decyzja KER

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę telewizyjną napoju piwnego Seth and Riley’s Garage Carlsberga. Zdaniem skarżącego spot błędnie sugeruje, że w składzie produktu znajduje się sok z cytryny.

Reklama Seth and Riley’s Garage przedstawia dwóch młodych mężczyzn leżących przed garażem na leżakach. Przed nimi mężczyzna przebrany za butelkę piwa oraz kobieta przebrana za cytrynę biegną ku sobie.

W reklamie padają słowa „piwo z wyciśniętą cytryną” oraz piktogram, który wymienia m.in. cytrynę. W składzie produktu występuje jednak tylko sztuczny kwasek cytrynowy i aromaty.

Zdaniem skarżącego konsumenta jest to jawną próbę wprowadzenia w błąd. Jak podkreśla autor skargi, w reklamie nie pada stwierdzenie „o smaku cytryny”, lecz jawna implikacja, że owoc jest składnikiem produktu.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu i złożył pisemną odpowiedź na skargę. Podkreśla w niej, że zarzut jest całkowicie bezzasadny. Jak tłumaczy Carlsberg, w reklamie ukazano propozycję podania piwa, gdzie wymieniono: słoik, lód, cytrynę, piwo 4,6%. Reklama jest podsumowana hasłem: „Seth and Riley’s Garage. Wyciśnij więcej”.

Zespół orzekający podzielił zarzuty skarżącego. Dopatrzył się w zaskarżonej reklamie naruszenia norm Kodeksu etyki reklamy. Zdaniem KER reklama zawiera treści, które mogą wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu, nadużywać zaufania lub wykorzystywać brak doświadczenia czy wiedzy.

  • 5
Seth and Riley’s Garage

KER uznałą, że reklama Seth and Riley’s Garage wprowadza w błąd

Reklama Seth and Riley’s Garage
Reklama Seth and Riley’s Garage
Reklama Seth and Riley’s Garage
Reklama Seth and Riley’s Garage

21 listopada 2019

20 listopada 2019