Reklama OOH skuteczna długoterminowo – badanie agencji MediaCom dla AMS
  • 0
  • 2
14.11.2022

Reklama OOH skuteczna długoterminowo – badanie agencji MediaCom dla AMS

Kampanie OOH mają najwyższy spośród wszystkich kanałów komunikacji mnożnik długookresowy. Jest to stosunek sprzedaży dobudowanej łącznie w krótkim i długim okresie do sprzedaży dobudowanej wyłącznie w krótkim okresie. W przypadku outdooru wynosi on 3,2, przy 2,9 w odniesieniu do reklamy telewizyjnej i kinowej czy 2,5 reklam wideo w internecie. Takie wnioski wynikają z raportu opracowanego przez MediaCom Business Science Warsaw we współpracy z AMS.

W publikacji „Myślenie długoterminowe w marketingu” przeanalizowano dane z blisko 400 kampanii zrealizowanych na nośnikach OOH w latach 2016–2021 w Polsce (ponad 230 kampanii) oraz we Włoszech, Austrii, USA i Kanadzie. Twórców raportu interesowała reklama OOH marek z branży FMCG oraz telekomunikacji.

Uwzględnienie perspektywy długookresowej powoduje, że w rankingu wydajności mediów (obejmującym również aspekt kosztów) outdoor znajduje się na trzecim miejscu. Ustępuje miejsca jedynie telewizji i kinu.

Reklama OOH skuteczna długoterminowo – badanie agencji MediaCom dla AMS

– O skuteczności OOH w budowaniu świadomości marki oraz sprzedaży długookresowej stanowi zapamiętywanie komunikatu przez konsumentów. Z danych, którymi dysponujemy, możemy przekonać się, jaki wysoki w przypadku outdooru jest poziom AdStocku. Zwłaszcza skonfrontowany z wynikami innych kanałów dotarcia – mówi Izabela Walaszek z domu mediowego MediaCom, który przygotował raport.

Wskaźnik AdStock w przypadku kampanii w OOH to 50 proc. (to wpływ kampanii na kolejny tydzień). Z kolei recall – pokazujący prawdopodobieństwo zapamiętania przekazu – w outdoorze sięga poziomu reklam telewizyjnych (31 proc.).

Reklama OOH skuteczna długoterminowo – badanie agencji MediaCom dla AMS

Raport „Myślenie długoterminowe w marketingu”, którego tematem jest reklama OOH, można pobrać bezpłatnie ze strony business-science.pl.

14 listopada 2022

11 listopada 2022

10 listopada 2022