Reklama McDonald’s z Symfonią leningradzką narusza zasady Kodeksu etyki reklamy
 • 1
 • 1
24.06.2021

Reklama McDonald’s z Symfonią leningradzką narusza zasady Kodeksu etyki reklamy

Komisja Etyki Reklamy rozpatrzyła skargi, jakie wpłynęły w związku z emisją reklamy WieśMaca McDonald’s Polska. Uznała, że spot, w którym pojawia się wątek filharmonii i VII Symfonii Szostakowicza narusza zasady Kodeksu etyki reklamy.

Reklama zatytułowana „Swojski WieśMac. Przy nim możesz być sobą” ukazuje pierwsze spotkanie młodego mężczyzny z rodzicami narzeczonej. Pary spędzają wieczór w filharmonii. Taki pomysł na wieczór nie do końca odpowiada jednak rodzicom. Jak się okazuje, wszyscy lepiej bawią się w McDonald’s Polska przy burgerach WieśMac.

Jednym z utworów, których podczas koncertu wysłuchali bohaterowie reklamy, jest VII Symfonia Szostakowicza. Utwór powstał podczas oblężenia Leningradu, gdy mieszkańcy masowo umierali z głodu.

Konsumenci w swych skargach podnosili, że reklama w sposób prześmiewczy pogłębia szkodliwe stereotypy dotyczące muzyki klasycznej. Stygmatyzuje osoby słuchające jej z przyjemnością, „stawiając te osoby niejako po drugiej stronie barykady, za którą znajdują się fajni, luźni ludzie jedzący w McDonaldzie”.

Zdaniem autorów skarg spot ośmiesza także jedną z najważniejszych instytucji kultury w Polsce, jaką jest Teatr Wielki Opera Narodowa. Twórcy użyli wizerunku opery w tej reklamie, „definiując ją jako miejsce dla nudziarzy, ewentualnie pozerów, takich jak bohaterowie tej reklamy”.

W skargach podkreślano również niestosowność nawiązania do utworu Szostakowicza. Jak wskazuje jeden ze skarżących, „jedzący na parkingu McDonald’s wielkie bułki z mięsem bohaterowie tej reklamy, przywołujący z pogardą to jedno z najtragiczniejszych dzieł w historii muzyki dedykowane dziesiątkom tysięcy ofiar głodu w oblężonym mieście – to obraza nie tylko dla wielbicieli klasyki, ale także dla pamięci ofiar tych tragicznych wydarzeń”.

Inni skarżący zwracali uwagę, że reklama prezentuje wielbicieli muzyki klasycznej jako sztywników i nudziarzy. Podkreślano, że w czasie pandemii, kiedy kultura jest na skraju upadku, filharmonie, opery i teatry są zamknięte, a artyści nie mają pracy i ledwo wiążą koniec z końcem, „takie obrzydzanie i zniechęcanie do muzyki klasycznej i sztuki wysokiej jest czymś nieodpowiednim, nagannym i wymagającym stanowczej reakcji”.

Zespół orzekający, dokonując oceny przekazu reklamowego, uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i narusza dobre obyczaje. KER nie przychyliła się jednak do opinii, że spot w sposób dyskryminujący lub pogardliwy odnosi się do grupy społecznej wielbicieli muzyki poważnej.

Komisja podkreśliła, że wspomniane w reklamie dzieło cenionego rosyjskiego kompozytora Dmitrija Szostakowicza powstało jako wyraz podziwu dla oblężonego przez wojska hitlerowskie Leningradu, gdzie w 28-stopniowym mrozie tysiące ludzi umarło z głodu. Do dziś utwór uznawany jest za hołd oddany około 27 mln Rosjan, którzy zginęli podczas II wojny światowej, w tym również z powodu głodu.

W świetle powyższego w ocenie zespołu orzekającego wykorzystanie nawiązania do opisanego utworu w reklamie produktu spożywczego może naruszać dobre obyczaje oraz społeczną wrażliwość. KER pragnie też podkreślić, że korzystanie z dzieł kultury wymaga od podmiotu korzystającego zbadania szerszego kontekstu powstania utworu lub dzieła. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w których odbiorcy mogą poczuć się urażeni.

Jednocześnie zespół orzekający pragnie wskazać, że w przedmiotowej sprawie nie stwierdził ośmieszenia, dyskryminacji lub pogardy skierowanej wobec osób ceniących muzykę poważną. Osoby ukazane w reklamie słuchają bowiem różnorodnych gatunków muzycznych. Reklama ze swojej natury to skrótowy przekaz myśli reklamodawcy, który często pozwala na przekazanie jedynie skrótów myślowych i uproszczeń. Jest to dopuszczalną praktyką reklamową mieszczącą się w standardach Kodeksu etyki reklamy.

 • 1
reklama McDonald’s z Symfonią leningradzką

Reklama McDonald’s z Symfonią leningradzką narusza Kodeks etyki reklamy

23 czerwca 2021

 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
23.06.2021

Wavemaker: marketingowcy z wykrzywionym obrazem Polaków w czasie pandemii

Pandemia Covid-19 mogła pogłębić rozdźwięk pomiędzy stylami życia przedstawicieli warszawocentrycznej branży marketingowej oraz przeciętnych Polaków. Marketingowcy, mimo udogodnień związanych ze swoją zdalną pracą, w ciemnych barwach kreślą obraz życia Polaków. Fałszywie oceniają pandemiczne deficyty w życiu przeciętnego konsumenta. Odmiennie prezentują się piramidy potrzeb marketingowców i innych Polaków. Ci pierwsi nie wyobrażali sobie życia w pandemii bez paczkomatów, VoD i alkoholu. Z kolei znacznie niższe niż ogólnokrajowa średnia jest w ich pandemicznym życiu znaczenie telewizji, radia czy codziennej modlitwy – pokazuje badanie Wavemakera.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
23.06.2021

Polacy i Hiszpanie najchętniej w Europie kupują od firm odpowiedzialnych społecznie – pokazuje badanie Deloitte

Na tle Europy polskich konsumentów charakteryzuje duże zaufanie do lokalnych producentów i firm, które odpowiedzialnie zareagowały na kryzys wywołany pandemią. Z najnowszego raportu „Global State of the Consumer Tracker” opracowanego przez Deloitte wynika też, że znacząco wzrosło poczucie bezpieczeństwa we wszystkich badanych aktywnościach konsumenckich. Największy wzrost dotyczy masowych wydarzeń. O 16 p.p. przybyło Polaków, którzy bezpiecznie czują się na meczach i koncertach. Poprawił się także opracowany przez Deloitte indeks niepokoju, który pokazuje ogólny poziom obaw wywołanych przez Covid-19.