Raport „UX i Product Design w Polsce 2021”
 • 1
 • 1
22.07.2021

Raport „UX i Product Design w Polsce 2021”

Dostępna jest już 7. edycja raportu „UX i Product Design w Polsce”. Pokazuje on rolę i miejsce usług UX w branży IT.

Badanie przeprowadzili Tomasz Skórski (senior product manager w Allegro), Joanna Rutkowska (researcherka w Design Provision) oraz Iga Mścichowska (trenerka, mentorka i facylitatorka w zakresie UX). W tegorocznym badaniu udział wzięło:

 • 62% kobiet,
 • 35% mężczyzn,
 • 1% badanych określił siebie jako non-binary.

Wśród wszystkich respondentów, których staż pracy nie przekracza dwóch lat, 76% stanowią kobiety.

Najwięcej specjalistów UX mieszka w Warszawie (38%) Na podium znajdują się też Kraków (18%) i Poznań (9%). Do dużych ośrodków należą również Wrocław (8%) i aglomeracja śląska (6%).

Średni wiek badanych to 31,5 lat. Dominującą grupę stanowią osoby w wieku 25–34 lata (67%). 73% badanych nie ma dzieci.

Obecnie 77% badanych pracuje całkowicie zdalnie, a 20% w trybie mieszanym. Tymczasem 65% uczestników badania chciałoby w przyszłości pracować hybrydowo.

Według badania średnie wynagrodzenie netto w badanej branży to 8248 zł. Minimalne wyniosło 2000 zł, maksymalne 36 000 zł, a mediana 7500 zł. Juniorzy średnio mogą liczyć na 5066 zł, pracownicy z doświadczeniem 3–5 lat 7823 zł, a seniorzy (powyżej 6 lat) na 11 313 zł. Najwyższe zarobki oferują firmy z Warszawy oraz Trójmiasta.

Raport ujawnia też dysproporcję w zarobkach między płciami. Mediana wynagrodzenia kobiet wynosi 6700 zł, a mężczyzn 8650 zł.

O badaniu
Badanie ankietowe CAWI na próbie N=691 osób prowadzone było między 26 kwietnia a 19 maja 2021 r. Zastosowano narzędzie Alchemer. Informacja o ankiecie pojawiła się w mediach społecznościowych, kanałach tematycznych, na blogach branżowych oraz podczas spotkań społeczności UX.

 • 1
UX i Product Design w Polsce 2021

Raport „UX i Product Design w Polsce 2021”

22 lipca 2021

 • 0
 • 9
 • 0
 • 0
 • 0
22.07.2021

Wartość koszyka maksymalnego sieci handlowych w czerwcu niższa o 13% niż przed rokiem. Badanie ASM Sales Force Agency

Wskaźnik inflacji w Polsce wciąż utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Jednak jak wynika z najnowszego badania i raportu „Koszyk zakupowy” autorstwa ASM Sales Force Agency, uśrednione ceny podstawowych produktów FMCG są w czerwcu nieznacznie niższe niż miesiąc temu i sporo niższe niż rok wcześniej. Niesłabnąca konkurencja cenowa między sieciami handlowymi sprawia, że czerwiec jest kolejnym miesiącem, w którym wartość koszyka maksymalnego jest niższa w porównaniu do poprzedniego roku. W porównaniu do czerwca 2020 r. zmniejszyła się o 13,06%.

21 lipca 2021