Raport rynku świadczeń pozapłacowych – „Drogowskaz motywacyjny 2018” Sodexo
  • 0
  • 5
5.07.2018

Raport rynku świadczeń pozapłacowych – „Drogowskaz motywacyjny 2018” Sodexo

Kwoty przeznaczane przez firmy na świadczenia pozapłacowe niezmiennie rosną. Pokazuje to ich rolę w przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników. Pracodawcy coraz częściej wychodzą poza standard oferowanych korzyści. Dostrzegają potrzebę informowania o finansowej wartości świadczeń jako elemencie całkowitego wynagrodzenia – pokazuje „Drogowskaz motywacyjny 2018” Sodexo Benefits and Rewards Services.

W ciągu ostatniego roku w ponad co czwartej firmie (27%) wzrosły budżety motywacyjne. Średnia kwota przeznaczona rocznie na świadczenia pozapłacowe na jednego pracownika wynosi 948 zł. Najwyższe budżety odnotowano w firmach zatrudniających 50–249 pracowników. To średnio 970 zł na jednego pracownika.

Przy porównaniu wyników badania na przestrzeni pięciu lat ujawnia się szczególna zmiana w podejściu do motywowania pracowników w małych firmach, zatrudniających 10–19 osób. W ostatnich latach to one zainwestowały w świadczenia pozapłacowe najwięcej (wzrost o 3,8 p.p.).

Zdaniem autorów badania wiele wskazuje na to, że w bieżącym roku zaobserwujemy dalsze podnoszenia budżetów na tego rodzaju korzyści. Wpływ na to będzie mieć wzrost z 380 zł do 1000 zł kwoty zwolnienia z podatku dochodowego PIT świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W związku z tymi ulgami blisko 30% badanych firm zapowiada zwiększenie budżetu na świadczenia.

Z badania wynika, że przedsiębiorstwa oferują zatrudnionym średnio 5,2 różnych świadczeń. Im większa firma, tym pracownik może liczyć na więcej. W przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 19 pracowników otrzymują oni średnio 4,3 świadczenia pozapłacowe. W największych (powyżej 250 osób) – 7,4.

Co piąty pracodawca oferuje możliwość samodzielnego wyboru świadczeń w ramach limitu, który przeciętnie wynosi 1077 zł. Jest to jednoznaczne potwierdzenie globalnego trendu. Wskazuje on, że systemy kafeteryjne są nieodłącznym elementem budowania indywidualnych programów motywacyjnych.

Zdaniem 30% pracodawców świadczenia pozapłacowe nie tylko budują lojalność i osłabiają chęć do zmiany pracy. Przyciągają również wartościowych kandydatów. Przekonane są o tym przede wszystkim działy HR firm z kapitałem zagranicznym (52%).

Trzeba jednak pamiętać, że wynagrodzeniem jest wszystko, co pracownik postrzega jako wartość. Dlatego znaczenie i siłę motywacyjną dodatków pozapłacowych można wzmocnić, informując o finansowej wartości już zatrudnionych, jak i kandydatów do pracy.

„Drogowskaz motywacyjny 2018” pokazuje, że znaczenie takiej wiedzy dla pozyskiwania kandydatów i zwiększenia zaangażowania zatrudnionych widzą przede wszystkim duże firmy. Około 70% z nich informuje pracowników na ten temat. Ujawnia przy tym nie tylko wartość przyznawanych świadczeń, ale także to, jaką część całkowitego wynagrodzenia stanowią. Ta nowa tendencja wyraźnie zaznaczyła się w tegorocznym badaniu.

Zatrudnieni najczęściej otrzymują świadczenia w związku ze świętami. Najważniejszą okazją do dodatkowej motywacji zespołu niezmiennie pozostaje Boże Narodzenie. W tym czasie niemal 90% firm przyznaje pracownikom świadczenia pozapłacowe. 48% pracodawców wykorzystuje do nagradzania pracowników również Wielkanoc.

Inną popularną okazją okolicznościowego motywowania pracownika są wakacje. 22% badanych firm oznajmiło, że przyznaje pracownikom świadczenia w tym czasie.

5 lipca 2018