Raport „Płatności cyfrowe 2019”
  • 0
  • 1
22.11.2019

Raport „Płatności cyfrowe 2019”

Nowoczesne metody płatności stają się coraz popularniejsze wśród Polaków. Raport „Płatności cyfrowe 2019” Izby Gospodarki Elektronicznej przygotowany przez serwis GoMobi.pl pokazuje, że z roku na rok coraz chętniej sięgamy po takie rozwiązania. Zastępują one tradycyjne gotówkowe transakcje.

Rosnąca popularność zakupów internetowych
Dokładnie połowa polskich internautów deklaruje, że zdarza im się kupować w Internecie, wykorzystując do tego celu komputer stacjonarny lub laptop. W stosunku do zeszłego roku jest to wynik wyższy o 9 p.p. Jeszcze szybciej rośnie penetracja smartfonów. Są one wykorzystywane w procesie zakupowym przez 35% badanych. Ponownie mowa tu o wzroście w stosunku do 2018 r. – w tym wypadku o 12 p.p.

W przypadku kupowania za pomocą tabletów również utrzymuje się tendencja wzrostowa. Takie ich wykorzystywanie deklaruje 20% badanych (w roku ubiegłym 13%).

Zakupy w sklepach stacjonarnych są oczywiście nadal popularne wśród konsumentów, jednak w tegorocznym badaniu wskazało na nie 64% internautów. To o 8 p.p. mniej niż w ubiegłym roku. Wpływ na to mogą mieć coraz popularniejsze zakupy spożywcze, z obszaru urody, sportowe i hobbystyczne online.

Rezultaty badania są ściśle skorelowane z nawykami płatniczymi klientów serwisu Przelewy24. Pokazują rosnący udział kart, szybkich przelewów czy Blika w rynku e-płatności. Coraz częstszy wybór urządzeń mobilnych do finalizowania transakcji udowadnia, że Polacy są otwarci na nowinki technologiczne, a ich wymagania w zakresie szybkich i wygodnych płatności stale rosną.

Siła e-zakupów transgranicznych
Widoczny jest też wzrost zainteresowania polskich konsumentów zakupami towarów spoza Polski.

Z raportu wynika, że trend zakupów transgranicznych przez Internet jest już wyraźny. Internauci kupują w sklepach zagranicznych i, porównując do lat ubiegłych, robią to coraz chętniej. Za zakupy najczęściej płacą kartą płatniczą. Na tę formę wskazało 31% respondentów.

Popularny jest również PayPal oraz Revolut, a już 1/5 badanych ma rachunek prowadzony w obcych walutach, służący m.in. do transakcji cross-border, podczas gdy nadal w niektórych krajach płaci się za takie zakupy głównie za pobraniem. Wyniki pokazują, że Polacy szukają produktów za granicą. To wyraźny sygnał dla naszego e-commerce. Po pierwsze, żeby urozmaicić ofertę, a po drugie – wyjść do konsumenta międzynarodowego – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Nowości w tegorocznym badaniu
Badanie „Płatności cyfrowe” co roku uzupełniane jest o nowe pytania. Odzwierciedlają one aktualne potrzeby rynku oraz stale pojawiające się nowe metody płatności. Wśród takich nowych elementów znalazły się płatności Orlen Pay, czyli transakcje dokonywane telefonem na stacjach Orlen. Korzysta z nich 15% badanych.

Tegoroczna edycja pogłębiła także temat bankowości oraz oceny funkcjonowania tego obszaru. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 1/5 Polaków korzysta z konta walutowego, czyli rachunku prowadzonego w obcych walutach. Warto też zaznaczyć, że większość badanych ocenia usługi świadczone przez banki dobrze lub bardzo dobrze (55%).

Nieco mniejszy entuzjazm konsumentów wzbudza zjawisko tzw. otwartej bankowości, będącej wynikiem dyrektywy PSD2. W tym kontekście 46% badanych zadeklarowało, że woleliby nie udostępniać swojego konta zewnętrznym podmiotom. Zdaniem 52% korzystanie z usług bankowych poprzez platformy nienależące do banku może nie być czymś bardzo użytecznym. Z drugiej strony 35% nie ma jeszcze zdania na ten temat. 13% uznaje, że takie rozwiązania będą użyteczne dla konsumentów.

Raport wskazuje, że badani nie do końca są gotowi na otwartą bankowość. Już wkrótce jednak przyjdzie im się z nią zmierzyć. Pierwsze tego typu rozwiązania mogą pojawić się jeszcze w tym roku.

Opinia na temat wycofania gotówki
Pomimo rosnącej popularności nowoczesnych, cyfrowych metod płatności nadal 62% Polaków jest przeciwnych wycofaniu gotówki z obiegu (61% w roku ubiegłym). Głównymi argumentami wskazywanymi w tym kontekście są: brak gotowości ze strony naszego kraju oraz zagrożenie wyeliminowania osób w podeszłym wieku, które nie wiedzą, jak płacić bezgotówkowo (po 33% wskazań).

Cały raport można znaleźć na stronie www.eizba.pl.

O badaniu
Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego przez Mobile Institute metodą CAWI – responsywnych ankiet internetowych.

Badanie przeprowadzone zostało między 21 października a 4 listopada 2019 r. Zebrano 2400 odpowiedzi. Dane są reprezentatywne dla internautów w Polsce pod względem struktury płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.

  • 1
„Płatności cyfrowe 2019”

e-Izba opublikowała raport „Płatności cyfrowe 2019”

22 listopada 2019

  • 0
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
22.11.2019

Stowarzyszenie Traffic Design przygotowało poradnik dobrych praktyk projektowych dla targowiska w Orłowie

Targowisko miejskie to przestrzeń, która rządzi się innymi prawami niż ulice centrum miasta. Dlatego tym razem Stowarzyszenie Traffic Design postanowiło działać w Orłowie. Projektanci wzięli na warsztat tamtejsze targowisko, nadając jego elewacji nowe oblicze. Graficy stworzyli również przewodnik dla przedsiębiorców, który ma uporządkować warstwę wizualną przestrzeni placu Górnośląskiego.