Raport Meetrics: w I kwartale widoczność reklam display w Polsce spadła poniżej 50%, wbrew trendom europejskim
  • 0
  • 1
24.04.2020

Raport Meetrics: w I kwartale widoczność reklam display w Polsce spadła poniżej 50%, wbrew trendom europejskim

Od początku 2020 r. wskaźnik viewability, czyli widoczności reklam display spadł w Polsce do 48%. Równocześnie viewability reklam wideo wzrosło o 4 p.p. i w I kwartale sięgnęło poziomu 78%. Tym samym polskie wskaźniki widoczności reklam wideo podążają za międzynarodową średnią, w przeciwieństwie do wskaźników widoczności kampanii display.

Podczas gdy wskaźniki viewability dla reklam display osiągają w Polsce rekordowo niskie wyniki, reklamy wideo notują bardzo wysoki poziom, niemal 80%. Wskazuje na to kwartalny raport „Viewability Benchmark Report” firmy Meetrics.

Opracowanie  za I kwartał 2020 r. zawiera m.in. szczegółowy przegląd poszczególnych formatów reklam i wyników dla rynków krajowych w Europie. Raport pokazuje również rankingi najczęstszych przyczyn braku widoczności. Jak się okazuje, najczęstszym powodem jest nieoptymalne pozycjonowanie reklam.

Obecna sytuacja pandemii i związanego z nią globalnego kryzysu ma oczywiście duży wpływ na branżę i na kampanie reklamowe w Internecie. Umieszczenie reklamy marki we właściwym środowisku i kontekście oraz tak, by była ona naprawdę widoczna dla odbiorców,  pozostaje jednym z czołowych wyzwań dla reklamodawców. Wyzwaniem nawet ważniejszym niż do tej pory.

Jednocześnie nasze pomiary wskazują, że obecny stan rzeczy oznacza wciąż bardzo duży potencjał do rozwoju dla całej branży digital. Trzeba „tylko” nasilić wysiłki na rzecz poprawy wskaźników viewability, tak by korzystając z podstawy, jaką dają wyniki wiarygodnych pomiarów, dbać o efektywną optymalizację działań reklamowych w Internecie. Zebrane przez nas dane wskazują, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat nigdy nie odnotowaliśmy tak gwałtownego wzrostu ruchu w Sieci. Rozwój ten można zaobserwować we wszystkich rodzajach treści, ale jest szczególnie zauważalny na stronach z wiadomościami – komentuje Hubert Świtalski, country manager w Meetrics Poland.

Pełny raport zawierający szczegółową listę poszczególnych formatów bannerów reklamowych jest dostępny do ściągnięcia na stronie www.meetrics.com po pozostawieniu danych. W kwartalnych raportach Meetrics dostarcza przeglądu wskaźników widoczności oraz średniego czasu widoczności reklamy.

O badaniu
Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną, jeśli co najmniej 50% jej powierzchni jest widoczne na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo rekomendowana jest zasada „50/2”, co oznacza, że co najmniej 50% powierzchni reklamy musi być widoczne przez dwie sekundy.

  • 1
widoczność reklam

Widoczność reklam w I kwartale 2020 r.

24 kwietnia 2020

23 kwietnia 2020