Raport IMM: Branża motoryzacyjna stawia na reklamę radiową
  • 0
  • 4
17.09.2019

Raport IMM: Branża motoryzacyjna stawia na reklamę radiową

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe branży motoryzacyjnej w sierpniu 2019 r. Branża ta ogółem przeznaczyła ponad 52,4 mln zł na reklamę w mediach tradycyjnych. W raporcie uwzględniono marki o największych wydatkach reklamowych oraz typy najczęściej reklamowanych produktów.

Radio z najwyższymi budżetami reklamowymi
Branża motoryzacyjna największe budżety przeznaczyła na reklamę w radiu. Było to 29,7 mln zł. W reklamę telewizyjną zainwestowano 19,4 mln zł. Najmniejsze kwoty przeznaczono na reklamę w prasie – 3,2 mln zł.

Czwartek i piątek najpopularniejszymi dniami na reklamę
W sierpniu największe budżety reklamowe branży motoryzacyjnej lokowane były w czwartki i piątki. Wyniosły w sumie prawie 20 mln zł. Najniższe wydatki reklamowe zostały zanotowane w niedziele – około 4,3 mln zł.

Marki z największymi wydatkami reklamowymi
W sierpniu Skoda zainwestowała największe kwoty w reklamy – ponad 8,3 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się: Volkswagen (ponad 8 mln zł), Lexus (4,4 mln zł), Audi (3,6 mln zł) oraz Volvo (3,4 mln zł).

Typy reklamowanych produktów
W sierpniu 2019 r. najwyższe budżety w branży motoryzacyjnej zostały przeznaczone na reklamy samochodów osobowych (72 proc.) oraz aut małych i średnich (18 proc.). Inwestowano również w promocję m.in. autoryzowanych dealerów.

O badaniu
Raport został opracowany na podstawie danych z monitoringu reklam Admonit IMM. Obejmuje okres od 1 do 30 sierpnia 2019 r. Badaniem objęte zostały reklamy opublikowane w prasie oraz wyemitowane w radiu i telewizji. Wydatki prezentowane w raporcie podawane są według oficjalnych cenników netto poszczególnych mediów.

17 września 2019