Raport „Green Generation” – czy e-commerce jest eko?
 • 0
 • 1
17.01.2020

Raport „Green Generation” – czy e-commerce jest eko?

57% internautów w Polsce kupuje online. Dzięki zakupom w Sieci nie musimy jeździć do centrów handlowych, a później po nich wędrować. Oszczędzamy czas i paliwo, a często też pieniądze. Zmniejszamy ruch w mieście, bo nie musimy uganiać się za produktami. Zdawałoby się, że e-commerce w tym kontekście jest eko. Czy faktycznie? Mobile Institute sprawdził to w raporcie „Green Generation. Wspólnie na rzecz Ziemi”.

Produkty przyjeżdżają do nas często dowożone bezpośrednio do domu czy mieszkania. E-commerce to zwiększona produkcja, pakowanie, dostawy na duże odległości, dostawy ekspresowe do domu, zwroty.

Dane z badania pokazują, że 3/4 internautów i 87% e-kupujących dostrzega jakieś nieekologiczne zachowania e-sklepów i dostawców. Z drugiej strony w e-commerce wdrażanych jest obecnie dużo innowacji związanych z ekologią. Należą do nich dostawy do punktów odbioru, dostawy autami elektrycznymi, opakowania na wymiar bądź wypełniacze ekologiczne, zwrotne paczki itp.

Obserwacje e-konsumentów
Kupujący w Sieci są znacznie bardziej zainteresowani ekologią i świadomi stanu środowiska niż pozostali badani. Informacje dotyczące stanu i zmian środowiska naturalnego śledzi 60% z nich (w stosunku do 31% ogółu internautów). Polskę za obszar zagrożony ekologicznie uznaje 83%, a zdaniem 89% klimat na świecie się ociepla. W przypadku ogółu internautów w obu ocenach jest to mniej niż połowa badanych.

Wśród nieekologicznych działań, jakie e-kupujący dostrzegają w handlu cyfrowym, są przede wszystkim:

 • używanie folii do pakowania przesyłek (31%),
 • pakowanie produktów spożywczych w woreczki foliowe i reklamówki (29%),
 • pakowanie małych produktów w duże paczki oraz używanie wypełniaczy (28%),
 • wysyłanie różnych elementów tego samego zamówienia partiami (23%),
 • brak opcji odbioru przesyłki w punkcie (18%).

Z większością wspomnianych zachowań w e-commerce klienci spotkali się osobiście (96%).

Czy e-commerce może być green?
W e-commerce nie jest łatwo być eko. Sam fakt pakowania, zabezpieczania produktów, logistyki i transportu pojedynczych sztuk na często duże odległości powoduje duże zaangażowanie tworzyw sztucznych typu plastik. Można jednak zmienić stopniowo sytuację, m.in. wykorzystywać transport elektryczny, drony czy rezygnować z folii bąbelkowej, a w ich miejsce użyć wielorazowych skrzynek z tworzywa albo worków jutowych.

To są proste przykłady. Jednym z celów na kolejne lata Izby Gospodarki Elektronicznej, która działa aktywnie przy European Circular Stakeholder Platform, będzie edukacja e-biznesu oraz e-konsumenta z rozwiązań eko w e-commerce. Musimy dbać o ochronę środowiska i bezpieczne powietrze. Planujemy szkolenia oraz poradnik, jak być eko w e-commerce. Raport „Green Generation” wraz z dobrymi praktykami firm w zakresie ekologicznego podejścia do e-handlu i biznesu zostanie też przetłumaczony na język angielski – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby.

Patrząc na wyniki raportu, można wywnioskować, że klienci e-commerce są w stanie zaakceptować pewne niedogodności w imię ekologicznych zakupów i przesyłek, a za część nawet dopłacić. Są też otwarci na nowe rozwiązania. Dłużej na przesyłkę gotowych jest zaczekać 44% kupujących w Sieci. 20% z nich poczeka nawet 5 dni dłużej, a połowa 3 dni.

31% zgadza się dopłacić za to, aby dostawca zapakował produkty bez użycia folii, w przyjazne środowisku opakowania. Najchętniej dopłacimy 1–2 zł, a co czwarty klient do 5 zł. Kupujący w Sieci bardzo pozytywnie oceniają też różne innowacyjne pomysły na zmniejszenie wpływu e-commerce na środowisko, w tym:

 • dostawy paczek za pomocą samochodów elektrycznych,
 • opcje wyboru podczas zakupów opakowania bez folii lub mniejszej paczki,
 • możliwość wyszukiwania w e-sklepach (filtrowania, sortowania) pod kątem przyjazności środowisku,
 • zwiększenie liczby punktów odbioru paczek, jak paczkomaty i paczki zwrotne.

3/4 e-klientów uznaje paczkomaty za rozwiązanie proekologiczne. Ponad połowa ich użytkowników odbiera przesyłki przy okazji, gdy są w pobliżu, a więc nie dojeżdża do nich specjalnie i nie generuje śladu węglowego.

Eco liderzy
Konsumenci kupujący w Sieci swoją wrażliwość na problemy środowiska przenoszą też do offline’u. Napoje kupują przede wszystkim w szklanych butelkach (40%). 51% z nich jest przychylnych pomysłowi kaucji na butelki w Polsce (vs 26% wśród wszystkich badanych). 46% używa podczas zakupów codziennych najczęściej torby materiałowej. Z jednorazowych foliówek korzysta 11%.

Raport „Green Generation. Wspólnie na rzecz Ziemi” można pobrać ze strony www.mobileinstitute.eu. To inicjatywa pro bono, do której przystąpiło kilkadziesiąt marek i grono ekspertów.

O badaniu
Dane pochodzą z badania „Green Generation. Wspólnie na rzecz Ziemi”, zrealizowanego przez firmę badawczą Mobile Institute. Badanie przeprowadzone zostało na próbie 2046 internautów oraz 92 menedżerów.

Opinie zebrano metodą CAWI, wykorzystując responsywne ankiety elektroniczne. Dane są reprezentatywne dla internautów w Polsce po względem struktury płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.

 • 1
Green Generation

Green Generation – o ekologii w e-commerce

17 stycznia 2020

16 stycznia 2020