Raport „Global Marketing Trends 2020” firmy Deloitte
 • 0
 • 1
23.01.2020

Raport „Global Marketing Trends 2020” firmy Deloitte

Firma Deloitte przeprowadziła rozmowy z ponad 80 ekspertami z całego świata. Pozwoliło to wskazać 7 kluczowych trendów, które trzeba będzie uwzględnić w ciągu kolejnych 18–24 miesięcy, aby zachować wrażliwość na czynnik społeczny i ludzki. Raport „Global Marketing Trends 2020” łączy wyniki nowo przeprowadzonych badań, wnioski z przeglądu literatury fachowej oraz historie firm z różnych branż.

W „Global Marketing Trends 2020” pokazano, w jaki sposób marki powinny poruszać się w coraz bardziej zdigitalizowanym środowisku gospodarczym i społecznym, by móc zachować – albo nawet podkreślić – swój „ludzki” aspekt.

W publikacji przedstawiono i omówiono 7 trendów:

 • celowość,
 • doświadczenie w kontaktach międzyludzkich,
 • fuzję,
 • zaufanie,
 • zaangażowanie,
 • talent,
 • zwinność.

7 głównych trendów, które czynią z człowieka kluczowy czynnik działalności firmy
Klienci oczekują, że będą traktowani jak ludzie, a nie jak liczby. Chcą też, aby marki miały ludzką twarz i charakteryzowały się pewnymi cechami: niezmiennością i przejrzystością wartości, spójnością działań i autentyzmem intencji. Opisane trendy wynikają właśnie z takiego podejścia.

Celowość: autentyzm przede wszystkim
Firmy, które kierują się określonym celem, zyskują lojalność interesariuszy, dają im poczucie sensu i tworzą spójny przekaz. Celowość działań wyróżnia markę spośród innych. Pozwala łączyć ludzi pomimo sztywnych struktur organizacyjnych, realizować skuteczną strategię zaangażowania i czerpać korzyści z różnorodności.

Doświadczenia w kontaktach międzyludzkich: zaspokajanie ludzkich potrzeb
Brak czynnika ludzkiego w świecie cyfrowych interakcji może powodować poczucie wyobcowania i niespełnienia. Złagodzić je można:

 • koncentrując się na ludzkich doświadczeniach,
 • zaspokajając potrzebę tworzenia związków poprzez sformułowanie wspólnego celu, który zjednoczy klientów, pracowników i partnerów.

Fuzja: nowe połączenia między gałęziami gospodarki
Zasadnicze różnice między branżami zanikają, przez co powstają otwarte ekosystemy biznesowe. W obliczu fuzji przedsiębiorstwa szukają nowych, mniej konwencjonalnych sposobów na obsługę klienta, przewidywanie przełomowych zmian i współpracę z dawną konkurencją.

Zaufanie: bezpieczeństwo w dobie łączności cyfrowej
Klienci, regulatorzy i media oczekują otwartości, szczerości i spójności we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Potrzebna jest infrastruktura, która jednocześnie chroni to, co jest najważniejsze dla interesariuszy, jak i wykrywa zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, ochrony danych, zgodności z przepisami i reputacji.

Zaangażowanie: większy udział klientów
Dzięki zintensyfikowanej interakcji z klientami przedsiębiorstwa zyskują przewagę konkurencyjną, budują lojalność i zwiększają wartość marki w całym cyklu życia produktów i klientów. Wiele czołowych marek angażuje konsumentów w roli ambasadorów, influencerów, rzeczników, współpracowników, a nawet innowatorów.

Talent: najważniejszy atut przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa, które dostrzegają wagę doświadczeń każdego interesariusza, stawiają człowieka w centrum uwagi. Łącząc i tworząc nowe role, niwelują bariery i podnoszą jakość doświadczenia klientów, pracowników i partnerów.

Zwinność: szybkość reagowania
Zwinność to koncepcja z dziedziny programowania. Oznacza zarówno pewne ramy działania, jak i stan umysłu. Pozwala tak zmienić wewnętrzne działania organizacji, by umożliwić błyskawiczne tworzenie treści i angażowanie się w dialog między uczestnikami rynku w kluczowych momentach.

Raport można pobrać ze strony www.deloitte.com po pozostawieniu adresu e-mail.

 • 1
„Global Marketing Trends 2020” – raport Deloitte

Deloitte prezentuje trendy na nadchodzące miesiące

23 stycznia 2020

 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
23.01.2020

Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich zabrało seniorów na obiad do Pizzy Hut

Chodzenie do restauracji to naturalny element stylu życia młodych pokoleń. A kiedy ostatnio byliśmy w restauracji z babcią i dziadkiem? Czy zdajemy sobie sprawę, że są wśród nas osoby, które nie były w restauracji od lat, ale też nie mają z kim zjeść obiadu poza domem? Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich z okazji Dnia Babci i Dziadka zabrało seniorów do jednej z warszawskich restauracji sieci Pizza Hut.