Raport „e-Commerce w regionach Polski”: sklepów internetowych najszybciej przybywa na Podlasiu
  • 0
  • 1
11.10.2021

Raport „e-Commerce w regionach Polski”: sklepów internetowych najszybciej przybywa na Podlasiu

Według danych z KRS polski rynek e-commerce najdynamiczniej rozwijał się wcale nie w czasie pandemii, ale w 2019 r. Liczba zarejestrowanych sklepów internetowych wzrosła wtedy o 26,5 proc. Obecnie najszybciej przybywa ich w województwie podlaskim – na koniec września 2021 było ich o 22 proc. więcej niż w grudniu 2020 r. Jednak tempo rozwoju rynku to nie wszystko. 80 proc. wszystkich e-sklepów w Polsce ma kłopoty finansowe.

W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 51 tys. sklepów internetowych, jak podaje globalna wywiadownia gospodarcza Dun & Bradtsreet na podstawie danych z KRS. Najwięcej ich działa w województwie mazowieckim – nieco ponad 10 tys., czyli niemal 20 proc. Drugie w kolejności pod tym względem jest województwo śląskie – 6,5 tys.

Następnie: małopolskie (5,1 tys.),  wielkopolskie (4,9 tys.), dolnośląskie (4,2 tys.), łódzkie (3,6 tys.), pomorskie (2,6 tys.), podkarpackie (2 tys.), lubelskie (1,9 tys.), zachodniopomorskie (1,8 tys.), kujawsko-pomorskie (1,7 tys.), lubuskie (1,5 tys.), podlaskie (1,3 tys.) oraz świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (po 1 tys.). Najmniej e-sklepów jest zarejestrowanych w województwie opolskim – 914.

Pod względem tempa wzrostu liczby sklepów internetowych w Polsce najdynamiczniejszy nie był wcale, jak mogłoby się wydawać, pandemiczny 2020 r., kiedy niemal wszystkie zakupy robiliśmy przez Internet, ale rok 2019. Największy wzrost liczby e-sklepów odnotowano wtedy w województwie dolnośląskim – o 44 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Na drugim miejscu znalazło się województwo warmińsko-mazurskie ze wzrostem o 41 proc.

Następne były kolejno województwa: lubuskie (37,5 proc.), podlaskie (34,5 proc.), świętokrzyskie (32,5 proc.), łódzkie (32 proc.), zachodniopomorskie (31 proc.), podkarpackie i lubelskie (po 30 proc.), małopolskie (29 proc.), pomorskie (28 proc.), kujawsko-pomorskie (24 proc.), śląskie i wielkopolskie (po 20 proc.), mazowieckie (19 proc.) i opolskie (16 proc.). W sumie w 2019 r. liczba zarejestrowanych w Polsce sklepów internetowych wzrosła o 26,5 proc.

Rok 2019 był przełomowy dla polskiego e-commerce. Wtedy też liczba transakcji w Internecie dokonywanych za pomocą Blika przekroczyła liczbę tych dokonywanych kartami płatniczymi. Według danych NBP w III kwartale 2019 r. internauci płacili kartami 28 mln razy, a Blikiem niemal 40 mln razy. W tym samym roku pierwszy raz w historii wydatki na reklamę internetową w Europie przekroczyły sumę wydatków na pozostałe media. Trudno się dziwić – według statystyk z 2018 r. już 24 proc. swojego czasu spędzaliśmy na korzystaniu z Internetu w smartfonach. Dla wszystkich stało się jasne, że osiągnięcie sukcesu w handlu wymaga obecności w Internecie – komentuje Rafał Gadomski, CEO Advox Studio.

Obecnie najszybciej przybywa e-sklepów w województwie podlaskim
W 2020 r. ten wzrost nieco spowolnił. Najwięcej nowych e-sklepów zarejestrowano w województwach kujawsko-pomorskim (wzrost o 37,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku) i w podkarpackim (o 35 proc.). Najmniejszy wzrost był w województwie lubuskim – 5 proc. W 2021 r. do końca września najdynamiczniejszy wzrost liczby e-sklepów odnotowano w województwie podlaskim – 22 proc. w stosunku do 2020 r. Na drugim miejscu jest województwo lubelskie (21,5 proc.), na trzecim zachodniopomorskie (17,5 proc.).

Następne są kolejno województwa: lubuskie (17 proc.), świętokrzyskie (16 proc.), małopolskie i mazowieckie (po 14,5 proc.), kujawsko-pomorskie (14 proc.), dolnośląskie (13,5 proc.), pomorskie i warmińsko-mazurskie (13 proc.), śląskie (12,5 proc.) oraz wielkopolskie i łódzkie (po 12 proc.). Najwolniej przybywa sklepów internetowych w województwach podkarpackim i opolskim. Do końca września ich liczba wzrosła o 11,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

W najlepszej kondycji finansowej są e-sklepy z województwa małopolskiego
Stosunkowo najlepiej wygląda obecnie sytuacja e-sklepów zarejestrowanych w województwie małopolskim, gdzie w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji finansowej w ocenie Dun & Bradstreet znajduje się 30 proc. podmiotów. W województwie opolskim dobrze radzi sobie 27,5 proc. sklepów internetowych, a w mazowieckim 26,5 proc.

Najgorzej jest w województwie łódzkim, gdzie 18,5 proc. e-sklepów znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej kondycji finansowej. Niewiele lepiej jest w województwach warmińsko-mazurskim i lubuskim – 19,5 proc. W sumie w całej Polsce niemal 80 proc. sklepów internetowych boryka się z problemami finansowymi.

O badaniu
Dane cytowane w tekście pochodzą z badania Dun & Bradstreet. Analizie poddano dane z rejestru KRS. W przypadku spółek prawa handlowego sytuacja finansowa firmy była oceniana na podstawie bilansu i rachunków wyników, natomiast w przypadku podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości, co wśród sprzedawców detalicznych zdarza się dość często, oparto się na przychodach, kosztach i wyniku finansowym firmy. Główne czynniki wpływające na ocenę to: wskaźnik płynności, zadłużenia, rentowności, zdolność finansowa, poziom zarejestrowanych przeterminowanych płatności oraz zarejestrowane wnioski o upadłość lub postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe.

  • 1
e-Commerce w regionach Polski

Powstał raport na temat e-commerce w regionach Polski

11 października 2021

8 października 2021