Rada Mediów Narodowych do likwidacji? Senat wniesie taki projekt ustawy
  • 0
  • 1
3.12.2020

Rada Mediów Narodowych do likwidacji? Senat wniesie taki projekt ustawy

Na posiedzeniu 3 grudnia 2020 r. Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu nowego projektu inicjatywy ustawodawczej. Przewiduje ona likwidację Rady Mediów Narodowych i przywrócenie konstytucyjnych kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jako organowi stojącemu na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Chodzi o kompetencje w zakresie wpływu na obsadę zarządu i rady nadzorczej spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz na treść ich statutu. Jak przeczytać można w uzasadnieniu projektu, po przeniesieniu zadań na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji Rada Mediów Narodowych jako organ pozbawiony kompetencji staje się zbędna.

Senacka inicjatywa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. O rozważenie przez Senat podjęcia działań zamierzających do nowelizacji obowiązujących przepisów radiofonii i telewizji oraz ustawy o Radzie Mediów Narodowych zgodnie ze wskazaniami tego wyroku Trybunału zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar.

Projekt przewiduje też konkursowy tryb obsadzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji. Tryb konkursowy będzie także dotyczył członków rad programowych niebędących reprezentantami ugrupowań parlamentarnych. Przepisy dotyczące konkursów wyda KRRiT. Uprawnienia Rady Mediów Narodowych dotyczące Polskiej Agencji Prasowej projekt przenosi na radę nadzorczą PAP lub ministra kultury. Część z nich natomiast znosi całkowicie.

  • 1
Rada Mediów Narodowych

Zniknie Rada Mediów Narodowych?

3 grudnia 2020

  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
3.12.2020

Wystartowała Next Level Agency

Działalność rozpoczęła Next Level Agency łącząca świat gier, e-sportu i marek. To nowa część biznesu grupy WebTalk x Endorfina Events. Ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną obsługę strategiczną i komunikacyjną zarówno marek, które chcą zaistnieć w świecie graczy, jak i twórców gier czy produktów gamingowych budujących swoją rozpoznawalność wśród odbiorców. Na czele agencji stanął Maciej Boroń.

2 grudnia 2020