PSPR uruchamia ekspercki Klub public affairs
 • 0
 • 0
22.07.2019

PSPR uruchamia ekspercki Klub public affairs

Z początkiem sierpnia w ramach Polskiego Stowarzyszenia Public Relations rozpocznie działalność wewnętrzny Klub public affairs. Jego głównym celem jest gromadzenie ekspertów z obszaru public affairs i budowanie platformy wymiany wiedzy w tym zakresie. Będzie to już piąty klub ekspercki powołany przez PSPR.

Do nowo powołanego klubu może przystąpić każdy członek PSPR mający przynajmniej 7 lat praktyki w PR i doświadczenie w realizacji działań z obszaru public affairs. Poza dzieleniem się wiedzą członkowie klubu będą brali udział w zewnętrznych spotkaniach, konferencjach i kongresach, na których poruszana będzie tematyka public affairs. Klub public affairs został powołany z inicjatywy Emilii Hahn, prezes zarządu agencji PR Hub oraz Emilii Zakrzewskiej, wiceprezes zarządu PSPR.

Działalność z obszaru public affairs jest nadal mało znana, również w samej branży public relations. Powołaliśmy ten klub, aby przybliżyć ją naszym członkom i mieć wpływ na kształtowanie debaty publicznej dotyczącej wyżej wymienionej tematyki. Jako stowarzyszenie widzimy dużą potrzebę wybrzmienia głosu profesjonalistów w tym obszarze – powiedziała Luiza Jurgiel-Żyła, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Klub public affairs – założenia

Cele klubu:

 • Gromadzenie ekspertów public relations specjalizujących się w działaniach z obszaru public affairs.
 • Wymiana doświadczeń i dzielenie się z członkami klubu wiedzą na temat działań z obszaru public affairs.
 • Kształtowanie debaty publicznej dotyczącej powyższej tematyki.
 • Edukacja rynku w zakresie wyżej wymienionych tematów (śniadania, warsztaty, spotkania z ekspertami).
 • Udział w spotkaniach zewnętrznych (konferencje, kongresy, szkolenia) oraz organizacja szkoleń z obszaru public affairs.
 • Zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sytuacjach rażących zaniedbań w obszarze public affairs, szkodzących wizerunkowi branży PR.
 • Przygotowywanie artykułów i komentarzy na tematy związane z obszarem public affairs.

Warunki przystąpienia do klubu:

 • Minimum 7 lat doświadczenia w branży public relations.
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów z obszaru public affairs.

Funkcjonowanie:

 • Spotkania klubu – minimum raz na dwa miesiące.
 • Bieżąca wymiana opinii poprzez e-maile, wideokonferencje, conference call.
 • Tworzenie materiałów edukacyjno-informacyjnych z obszaru public affairs (np. filmy na YouTube, publikacje na stronę WWW PSPR; chętnie z zaangażowaniem osób spoza członków klubu).
 • Budowanie relacji z interesariuszami branży PR, udział członków klubu i zarządu PSPR w debacie publicznej dotyczącej PR.

Zgłoszenia do klubu można przesyłać pod adres: publicaffairs@polskipr.pl.

Dotychczas w PSPR powołano cztery kluby:

 • Klub rzeczników prasowych,
 • Klub social media i influencer relations,
 • Klub komunikacji wewnętrznej,
 • Klub personal PR i PR gwiazd.

22 lipca 2019