Przewaga kontraktowa – postępowanie prezesa UOKiK względem SCA PR Polska (Grupa Intermarche)
  • 0
  • 1
19.11.2020

Przewaga kontraktowa – postępowanie prezesa UOKiK względem SCA PR Polska (Grupa Intermarche)

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przedstawił zarzuty spółce SCA PR Polska, odpowiedzialnej w ramach grupy kapitałowej za zakupy w sieci Intermarche. Przedsiębiorca może nieuczciwie wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.

Postępowanie jest efektem wcześniejszych analiz prezesa UOKiK w zakresie praktyk związanych z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej przez blisko 100 największych podmiotów z branży rolno-spożywczej. Dzięki tej interwencji większość przedsiębiorców wypłaciła zaległe pieniądze dostawcom na łączną kwotę ponad pół miliarda złotych. Usunęła także kwestionowane zapisy z polityk handlowych oraz zawartych kontraktów.

Jednym z przedsiębiorców, którzy nie uregulowali zaległych zobowiązań, jest SCA PR Polska – spółka odpowiedzialna za zakupy w sieci Intermarche. Prezes UOKiK postawił jej zarzuty nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej.

Z ustaleń urzędu wynika, że przedsiębiorca mógł wykorzystywać swoją pozycję negocjacyjną wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Po pierwsze, ma wobec nich znaczne opóźnienia w płatnościach, które mogą sięgać nawet kilkunastu milionów złotych. Po drugie, w przypadku rozbieżności co do ceny lub ilości towaru na wystawionej fakturze spółka nie płaci dostawcom za cały zafakturowany towar do czasu wyjaśnienia sytuacji. Zdaniem prezesa urzędu to praktyka niezgodna z dobrymi obyczajami, ponieważ zobowiązania podmiotu za część bezsporną powinny być uregulowane w terminie płatności.

Zastrzeżenia budzi również długotrwałe wyjaśnianie rozbieżności w niektórych przypadkach, czego efektem było nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty. Zdarzało się, że trwało to nawet od kilku do kilkunastu miesięcy, a w skrajnych przypadkach prawie 2 lata.

Wydłużanie terminu płatności może być formą kredytowania się spółki SCA w sytuacji, w której otrzymała już produkty i może je sprzedać. Jest to działanie niekorzystne dla dostawców towarów rolno-spożywczych do sklepów Intermarche. Brak terminowej zapłaty naraża ich na utratę płynności finansowej oraz zwiększa istotnie ryzyko upadłości. Naszą rolą jest bronić dostawców sieci handlowych tak, aby terminowo otrzymywali zapłatę za zrealizowane dostawy – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej grozi kara do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy. To nie jedyne działania prezesa UOKiK względem przedsiębiorców, którzy nie płacą na czas kontrahentom. Urząd prowadzi obecnie 72 postępowania na podstawie ustawy dotyczącej zatorów płatniczych.

  • 1
przewaga kontraktowa

Przewaga kontraktowa – zarzuty wobec SCA PR Polska

19 listopada 2020

18 listopada 2020