Profesjonalne kwalifikacje w nowej odsłonie - Marketing przy Kawie
Profesjonalne kwalifikacje w nowej odsłonie
  • 1
  • 2
25.02.2013 ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Profesjonalne kwalifikacje w nowej odsłonie

Program Professional Diploma in Marketing prowadzony jest w firmie questus od 2004 roku. Korzystając z doświadczeń uzyskanych w trakcie współpracy z 27 grupami, firma postanowiła spojrzeć na ten program szerzej. Tym, którzy podejmą wyzwanie uzyskania kwalifikacji CIM, przedstawia zatem nową formułę Professional Diploma in Marketing.
Informacja promocyjna

Nowości w programie Professional Diploma in Marketing

Program w nowej formule, oprócz budowania wiedzy z zakresu marketingu, wspiera także indywidualny rozwój uczestników. Oprócz zajęć stacjonarnych obejmuje coaching, pracę z tutorami oraz usystematyzowaną pracę własną pomiędzy sesjami.

Uczestnicy będą pracowali zgodnie z Indywidualnym Planem Rozwoju (IPR), zaprojektowanym na podstawie testów uzupełnianych przez kandydatów przed przystąpieniem do programu. Pretesty te obejmują ocenę poziomu wiedzy, identyfikują style uczenia się, badają aspekty osobowościowe i rozwojowe.

Na podstawie wyników zaprojektowana zostanie ścieżka rozwoju tak dla poszczególnych kandydatów, jak i całej grupy. IPR jest podstawą projektów: coachingowego i tutoringowego, realizowanych w trakcie programu.

Układ programu

Zajęcia stacjonarne będą obejmować 11 piątkowo-sobotnich sesji zaplanowanych w odstępie 3–4 tygodni. Każda z nich będzie składać się z zajęć zgodnych z blokami tematycznymi programu, części inspiracyjnej oraz części poświęconej pracy nad narzędziami i analizie pracy własnej.

Inspirations

Piątkowe spotkania rozpoczynać będą Inspiracje – osoby ze świata biznesu i nauki podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem, zachęcą do poszukiwania nowych rozwiązań i szerszego spojrzenia na swoje działania. Szczegółowa tematyka poszczególnych spotkań zależeć będzie od grupy IPR.

Professional Development Programme

Piątki będą również w części poświęcone między innymi na pracę nad przygotowanymi przez tutorów zadaniami, omawianie case’ów, czy dyskusję nad ćwiczeniami wykonanymi między sesjami.

Professional Diploma in Marketing Session

Sobotnia część sesji niemal w całości poświęcona będzie zajęciom tematycznym zgodnym z blokami:

  1. Planowanie marketingowe
  2. Marketing wartości
  3. Zarządzanie marketingiem
  4. Zarządzanie projektami marketingowymi


Tutoring, coaching, individual studying

W trakcie programu z grupą współpracować będą tutorzy. Każdy uczestnik otrzyma zindywidualizowane wsparcie w ramach konsultowania pracy własnej, obszarów rozwojowych i innych zagadnień związanych z pracą w trakcie programu, jak i karierą zawodową.

Coaching jest wartością dodaną do Programu DM. Jego celem jest budowanie umiejętności rozbudzania w sobie chęci rozwoju, potrzeby uczenia się, gotowości na zmiany i nowe wyzwania. Poza zaprojektowaniem planu rozwoju coaching obejmie również 2 dodatkowe spotkania w trakcie programu oraz podsumowanie i wskazówki na przyszłość w trakcie warsztatów kończących program.

Udział w programie CIM to także praca własna. Individual studying obejmuje obok czytania podręczników i materiałów dodatkowych także pracę z rekomendowanymi pozycjami wideo, realizację zadań praktycznych czy rozwiązywanie testów.

Akademia questusa

Program kończyć będzie udział grupy w warsztatach strategicznych organizowanych przez Akademię questusa. Spotkanie będzie miało charakter podsumowania i uroczystego zamknięcia programu oraz początku wspólnej drogi w ramach Akademii questusa. Każdy z uczestników, przystępując do programu, staje się członkiem Akademii questusa, uprawnionym do korzystania z przywilejów.

Pierwsza edycja w nowej formule wystartuje 15 marca 2013 r. w Warszawie.
Więcej szczegółów: slideshare.net/questus_polska

Informacja promocyjna

  • 2

25 lutego 2013