Problemy handlu internetowego dostrzegane przez polskich konsumentów – badanie ARC Rynek i Opinia
 • 0
 • 2
13.06.2022

Problemy handlu internetowego dostrzegane przez polskich konsumentów – badanie ARC Rynek i Opinia

Aż 59% polskich internautów nie spotkało się podczas swoich zakupów z żadną formą oszustwa. Mimo to konsumenci dostrzegają problemy w postaci np. fałszywych promocji czy komentarzy – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Nowa unijna dyrektywa, tzw. Omnibus weszła w życie 28 maja 2022. Reguluje ona zasady e-commerce i nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki, aby wzmocnić ochronę konsumentów. To m.in. kwestie:

 • sztucznych obniżek,
 • fałszywych opinii,
 • jawności opłacania wyników w wyszukiwarkach.

Polski projekt przepisów implementujących Omnibusa do krajowego prawa jest na etapie prac rządowych.

Najbardziej aktywna grupa w e-commerce to osoby w wieku od 35 do 44 lat. Aż 86% z nich kupowało coś przez internet w ciągu ostatniego miesiąca. Częściej niż pozostali przez internet kupują:

 • osoby z wyższym wykształceniem (83%),
 • mieszkańcy miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (83%).

59% respondentów przyznaje, że nie spotkali się z żadną formą oszustwa w przypadku zakupów internetowych. Ci, którzy doświadczyli nieuczciwych praktyk:

 • skarżyli się przede wszystkim na sam produkt (22%),
 • mieli problem z płatnością (17%),
 • zgłaszali uwagi co do zwrotu oraz dostawy (po 6%).

Sztuczne obniżki

80% konsumentów ma świadomość, że sklepy internetowe czasami sztucznie podwyższają ceny po to, by potem móc je znacząco obniżyć. Te tzw. sztuczne obniżki stosowane są np. przed Black Friday.

Fałszywe opinie

64% badanych jest zdania, że sklepy internetowe wynajmują ludzi, którzy piszą na ich temat lub na temat ich produktów pozytywne opinie. Wyrażają takie zdanie, mimo że nie korzystali z usług danego sklepu ani nie kupili danego produktu.

Usuwanie negatywnych opinii

Ponad połowa badanych (59%) uważa, że sklepy usuwają negatywne opinie, jakie pojawią się w sieci na ich temat.

Opłacanie pozycji w wyszukiwarce bez oznaczenia

Ponad połowa respondentów (59%) uważa, że wysokie wyniki danego sklepu lub produktu są wysoko w wyszukiwarce dzięki opłaceniu reklamy. Twierdzą tak, choć nie mają informacji o tym, że dane wyniki zostały opłacone.

Niesprawdzanie prawdziwości opinii

Tylko 42% badanych jest zdania, że sklepy weryfikują pod względem prawdziwości opinie o swoich produktach, które pojawiają się na ich stronach. Znacząca grupa respondentów (47%) mówi, że nie wie, czy sklepy dokonują takiej weryfikacji.

Warto podkreślić, że wszystkie powyższe problemy są w większym stopniu dostrzegane przez mężczyzn oraz przez młodsze grupy wiekowe (18–24 oraz 25–34 lata). Stosunkowo mniej krytyczne są kobiety oraz osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej (od 46 do 65 lat).

Zjawisko handlu internetowego ma już charakter masowy. Pandemia dodatkowo przyspieszyła rozwój tego kanału zakupowego. Naturalne jest, że ta dziedzina handlu wymaga pewnych regulacji, których do tej pory nie było. Nasze badania pokazały, że nowe regulacje unijne, które nie są przesadnie rozbudowane i dotyczą głównie sfery promocji, są trafione. Konsumenci dostrzegają bowiem problemy, które reguluje nowa ustawa.

Unia Europejska dostrzega pewne zjawiska i stara się im przeciwdziałać, chroniąc konsumenta. Z naszego badania wynika, że respondenci najczęściej skarżą się na sztuczne obniżki. Zjawisko to dotyczy nie tylko handlu internetowego, lecz w ogóle wyprzedaży i okresów promocyjnych. Drugi ważny obszar to obszar opinii. Nasze inne badania pokazują, że właśnie opinie innych osób są ważne przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Dlatego ważne jest, żeby konsumenci mogli na nich polegać. Opinie pisane na zamówienie, zgodnie z polityką firmy, podobnie jak usuwanie opinii negatywnych wprowadzają konsumentów w błąd. Nowe przepisy mają chronić przed manipulacją – komentuje dr nauk ekonomicznych Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

O badaniu
Badanie zostało zrealizowane od 1 do 8 czerwca 2022 przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na ePanel.pl (N=1031). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18–65 lat.

 • 2
Polscy konsumenci dostrzegają problemy handlu internetowego

Polscy konsumenci dostrzegają problemy handlu internetowego

Polscy konsumenci dostrzegają problemy handlu internetowego
 

13 czerwca 2022