Prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy przeprasza za kampanię rekrutacyjnąWróć do Prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy przeprasza za kampanię rekrutacyjną