Premiera trzeciej edycji raportu „Ziemianie atakują”
 • 0
 • 2
17.11.2022

Premiera trzeciej edycji raportu „Ziemianie atakują”

Ukazała się kolejna edycja „Ziemianie atakują”. Opracowanie przygotowali Kantar Polska i agencja doradcza Lata Dwudzieste we współpracy z European Climate Foundation i United Nations Global Compact Network Poland.

Premiera ma miejsce w trakcie szczytu klimatycznego COP27 w egipskim Szarm el-Szejk. Podczas wydarzenia sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres powiedział: „Jesteśmy na drodze do klimatycznego piekła i trzymamy nogę na gazie”.

„Ziemianie Atakują” to projekt mający pomóc liderom w skutecznej walce z katastrofą klimatyczną i jej skutkami. Raport oparty jest na badaniu społecznym wykonanym przez Kantar Polska na próbie 1000 dorosłych Polaków. Posiłkuje się także analizami ekspertów z obszaru energetyki, zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Raport kierowany jest do:

 • decydentów politycznych na szczeblu centralnym;
 • działających w Polsce firm;
 • samorządów;
 • wszystkich chcących zrozumieć przyczyny i konsekwencje zmiany klimatu oraz podjąć działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu działań człowieka na środowisko.

Projekt nie jest przedsięwzięciem komercyjnym. Pełny raport jest dostępny bezpłatnie na stronie www.ziemianieatakuja.pl.

Kluczowe wnioski z raportu:

 1. Po pięciu falach pandemii, po wybuchu wojny w Ukrainie, w warunkach narastającej inflacji i kryzysu energetycznego Polki i Polacy wskazują zmianę klimatu oraz zanieczyszczenie środowiska jako dwa z trzech największych zagrożeń stojące przed światem. Konflikty zbrojne i wojny wskazało 68% badanych, zanieczyszczenie środowiska – 50%, zmianę klimatu – 50%.
 2. Wbrew obiegowej opinii młodzi ludzie są mniej chętni do aktywnego działania w obronie przed skutkami zmiany klimatu. 23% osób w wieku 18–24 lat twierdzi, że „to inni są odpowiedzialni za katastrofę ekologiczną, nie zamierzam nic z tym robić”. Wskazania dla ogółu społeczeństwa wyniosły 13%.
 3. Zmiany zachowania, zgody na nowe regulacje i wyrzeczeń w konsumpcji można oczekiwać od osób o wyższym poziomie wiedzy w zakresie środowiska naturalnego. Udowodniły to poprzednie dwie edycje projektu „Ziemianie atakują”. Niestety, od trzech lat Polki i Polacy niezmiennie zdają test środowiskowy na dwójkę z plusem (przeliczając na skalę szkolną).
 4. Poziom wiedzy o środowisku jest niski. Autorzy raportu wskazują więc na realną groźbę manipulacji oraz tzw. greenwashingu ze strony podmiotów tak politycznych, jak i biznesowych.
 5. Jakie osobiste wyrzeczenia badani są w stanie podjąć w walce ze zmianą klimatu? Są to: „mniej kupować i wyrzucać” (48% wskazań), ograniczenie zużycia wody (40%) i rezygnacja z jednorazowych plastikowych przedmiotów (39%). Na uwagę zasługuje także wzrost deklaracji znaczącego ograniczenia jedzenia mięsa (21% vs. 15% w 2020 r.).
 6. Polki i Polacy wzywają do walki ze zmianą klimatu przede wszystkim władze centralne (53%), firmy energetyczne (46%) oraz korporacje i biznes (36%). Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich trzech lat poziom oczekiwań działań od władz centralnych spadł o 8 p.p. W przypadku korporacji i biznesu wzrósł natomiast o 7 p.p.

Projekt „Ziemianie atakują” już w poprzednich edycjach stał się podstawą do rozpoczęcia działań transformacyjnych na poziomie państwa, samorządów i firm. Od 2019 r. raport doczekał się niemal 4,5 tys. pobrań. Jego wyniki były tematem jedynej debaty kandydatów na prezydenta RP w 2020 r.

W tym roku opracowanie jest wzbogacone o 17 tekstów eksperckich

Ich autorami są praktycy z obszaru zmiany klimatu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Artykuły pozwalają lepiej zrozumieć wyniki badania. Zawierają też wskazówki do odpowiedzialnych działań dla decydentów.

W przygotowaniu raportu pomógł Instytut Monitorowania Mediów oraz fundacja Brandy Lab.

 • 2
Premiera raportu „Ziemianie atakują”

Premiera raportu „Ziemianie atakują”

Premiera raportu „Ziemianie atakują”

17 listopada 2022

16 listopada 2022