Prawie 8 mln zł kary dla spółki TeleGo, która wprowadzała seniorów w błąd
  • 0
  • 1
10.12.2021

Prawie 8 mln zł kary dla spółki TeleGo, która wprowadzała seniorów w błąd

Operator telefoniczny TeleGo wprowadzał konsumentów w błąd. Przedstawiciele spółki podawali się za dotychczasowego operatora i nie wydawali konsumentom dokumentów umowy. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na firmę kary o łącznej wartości prawie 8 mln zł.

Spółka TeleGo świadczy usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej i komórkowej, a także usługi dostępu do Internetu oraz w zakresie teleopieki. Do urzędu wpłynęły liczne skargi na firmę.

W toku postępowania potwierdzono, że jej przedstawiciele, odwiedzając konsumentów w domach, podawali się za dotychczasowego operatora. Wskazywali, że przedstawiane do podpisu dokumenty dotyczą zmiany warunków umowy, a nie podpisania nowej. Nie zostawiali także konsumentom dokumentów, w tym formularzy odstąpienia od umowy, co mogło utrudnić im skorzystanie z tego prawa.

Spółka TeleGo za cel swoich praktyk obierała przede wszystkim seniorów, szczególnie wrażliwą grupę społeczną. Konsumenci nie otrzymywali od przedstawicieli TeleGo pełnej i rzetelnej informacji o przedsiębiorcy, z którym podpisują umowę oraz o celu wizyty. Zdobywanie nowych klientów poprzez podszywanie się pod dotychczasowego operatora, do którego klienci mają już zaufanie, jest nieetyczne. Zakwestionowaliśmy także fakt, że przedstawiciele firmy często nie zostawiali konsumentom kompletu dokumentów, w tym formularzy odstąpienia od umowy – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Prezes UOKiK nakazał spółce TeleGo pod rygorem natychmiastowej wykonalności zaniechać zakwestionowanych praktyk. Nałożył także kary w wysokości prawie 8 mln zł (7 906 551 zł). Spółka musi również opublikować decyzję na stronie internetowej w terminie miesiąca od jej uprawomocnienia, a ponadto skierować do konsumentów, którzy zawarli ze spółką umowy, informacje o decyzji listem poleconym.

W przeszłości prezes UOKiK karał już firmy telekomunikacyjne za podszywanie się pod dotychczasowego operatora. Ukarane zostały np. PGT (Telefonia Polska Razem), Telekomunikacja Cyfrowa, Twoja Telekomunikacja, Nasza, Telestrada czy Novum.

  • 1
kara dla Santander Consumer Banku

Ponad 44 mlz zł – to kara dla Santander Consumer Banku

9 grudnia 2021