Praca w marketingu ciekawa, ale nieraz sprzeczna z przekonaniami – pokazuje badanie firmy Wavemaker
  • 0
  • 1
5.11.2020

Praca w marketingu ciekawa, ale nieraz sprzeczna z przekonaniami – pokazuje badanie firmy Wavemaker

Marketingowcy często lubią swoją pracę i uważają ją za ciekawą, ale częściej niż przedstawiciele innych profesji narzekają, że praca kłóci się z ich sumieniem i przekonaniami. Badanie Wavemakera sugeruje, że specjaliści branży przeżywają kryzys wiary w marketing. Najmocniej dotyka on przedstawicieli agencji kreatywnych.

Ciekawa, nobilitująca, z realnym przełożeniem na wyniki biznesowe firm. Za te aspekty praca w marketingu jest doceniana przez wykonujące ją osoby. Pokazuje to badanie Wavemakera zrealizowane wśród pracowników agencji oraz przedstawicieli marek. Mniej optymistyczny obraz wyłania się jednak z oceny spójności tego, co robią, z ich przekonaniami czy poczucia, że ich praca ma pozytywny wpływ na innych ludzi.

Niemal 30 proc. pracowników branży twierdzi, że często praca kłóci się z ich sumieniem lub przekonaniami. Średnia dla innych branż wynosi 14 proc. Niespełna co piąty pracownik marketingu ma z kolei poczucie, że jego praca ma pozytywny wpływ na życie innych ludzi. Średnia dla innych branż to 43 proc.

Jeśli poczucie sensu, poczucie pozytywnego wpływu oraz zgodę z przekonaniami potraktować jako składowe wiary w to, co się robi, mamy podstawy, by mówić o kryzysie wiary w marketing wśród marketingowców – uważa Maciej Kawka, szef strategii w agencji Wavemaker i autor badania.

Jego zdaniem kryzys wiary w marketing jest spowodowany szeregiem czynników. To m.in.:

  • „buzzwordyzacja” branży,
  • zalew niepotwierdzonych rzetelnymi danymi teorii marketingowych,
  • spadająca renoma pracy w branży (potwierdzana m.in. w badaniach Ipsosu i ScreenLovers),
  • dyskutowany obecnie coraz szerzej wymiar etyczny tej pracy.

Mówi się dziś wiele choćby o sposobie pozyskiwania i wykorzystania danych w marketingu, cyfrowym poprawianiu zdjęć kobiet, straszeniu konsumentów w reklamach. To wszystko powoduje, że pracownicy branży, a w szczególności – jak pokazało badanie – zatrudnieni w agencjach kreatywnych nabierają wątpliwości co do sensu swoich poczynań zawodowych. Na omawiane bolączki nie ma jednego lekarstwa. Ale wydaje się, że na samopoczucie branży pozytywnie wpłynęłoby większe skupienie na ocenie efektów działań, motywowanie do udzielenia konstruktywnej oceny pracy (np. w przetargach) czy ograniczenie branżowej nowomowy – ocenia Kawka.

Wavemaker w badaniu dotknął także m.in. kwestii wpływu pandemii na postrzeganie pracy. W tym wypadku odczucia branży reklamowej nie odbiegają od średniej dla innych segmentów rynku. Widać jednak wyraźny rozdźwięk pomiędzy sytuacją kobiet i mężczyzn. 43 proc. spośród zatrudnionych w marketingu pań (względem 27 proc. mężczyzn) czuje się w związku z pandemią mocniej wypalona zawodowo. Co dziesiąta zaś (wobec 22 proc. mężczyzn) odczuwa obecnie większą satysfakcję z pracy niż przed wybuchem pandemii.

O badaniu
Badanie Wavemakera zrealizowano we wrześniu na próbie 93 pracowników branży marketingowej, metodą wywiadów internetowych. Uzupełniono je badaniem pracowników innych branż white collar (finanse, IT, doradztwo).

  • 1
praca w marketingu

Jak postrzegana jest praca w marketingu przez pracowników branży?

Marketingbuddy

3 tygodnie temu

Bingo. Dodajcie jeszcze narzucany z góry lewacki światopolgąd większości korporacji i obowiązek uwzględniania tego w każdym aspekcie marketingowego komunikatu i wyjdzie cały obraz.

4 listopada 2020