Powstawanie polskiego JIC ds. jednolitych badań mediów na finiszu
  • 0
  • 1
3.06.2020

Powstawanie polskiego JIC ds. jednolitych badań mediów na finiszu

Koalicja Marketerzy dla Lepszych Badań oraz Klub Mediowy SAR łącznie reprezentujące marki oraz agencje mediowe powołały do życia Marketers & Media Agencies Committee. (M&MAC). W przyszłości M&MAC wspólnie z reprezentacją mediów będzie zarządzał jednoźródłowym badaniem mediów na polskim rynku.

Powstanie M&MAC to przedostatni krok do utworzenia polskiego odpowiednika Joint Industry Comittee (JIC) – projektu realizującego jednoźródłowe badania mediów na naszym rynku.

Do składu wspólnej reprezentacji w ramach M&MAC weszli:

  • po jednym przedstawicielu wszystkich sześciu międzynarodowych grup reklamowych działających w Polsce (Dentsu, Havas, IPG Mediabrands, Omnicom, Publicis, WPP),
  • jeden przedstawiciel pozasieciowych agencji mediowych,
  • po jednym przedstawicielu z dziewięciu największych branż korzystających z reklamy; przedstawiciele tych branż będą wyłaniani z grona członków koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań.

Reprezentantem strony zakupowej z ramienia M&MAC w JIC będzie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Głównym celem działalności polskiego JIC będzie odpowiedzialność za organizację badania rozumianą jako rekrutację i realizację badania panelowego, dystrybucję wyników oraz zarządzanie badaniem, przy założeniu, że cały proces będzie konsultowany z KRRiT. Organizacja będzie także odpowiadać za finansowanie projektu badania.

Aby JIC mógł powstać, pozostaje sformalizowanie organizacji składającej się z M&MAC oraz podmiotów reprezentujących poszczególne media, czyli Polskie Badania Internetu, MOC TV oraz nadawców radiowych. Do tego czasu wszyscy zainteresowani (media oraz M&MAC) zgodzili się na rozpoczęcie rozmów na temat struktury JIC. Ze strony M&MAC do rozmów została już delegowana merytorycznie przygotowana reprezentacja.

  • 1
badanie IQS

Badanie IQS

3 czerwca 2020

2 czerwca 2020