Powstała Space Communications Alliance – sieć komunikacji marketingowej dla sektora kosmicznego
  • 0
  • 1
13.09.2022

Powstała Space Communications Alliance – sieć komunikacji marketingowej dla sektora kosmicznego

Space Communications Alliance jest siecią niezależnych, międzynarodowych agencji PR i komunikacji marketingowej, których misją jest łączenie ze sobą twórców rozwiązań kosmicznych z klientami.

Space Communications Alliance skupia się przede wszystkim na kampaniach PR, content marketingu i social media.

– Od jakiegoś czasu było dla mnie jasne, że na rynku istnieje ogromna luka w obszarze spójnej sieci ekspertów specjalizujących się w działaniach komunikacyjnych dla sektora kosmicznego. W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój rynku technologii kosmicznych, znacznie przekraczający tempo wzrostu światowego PKB. Dzieje się tak, ponieważ sektor kosmiczny jest strategiczną domeną dla obronności i bezpieczeństwa narodowego, zmian klimatycznych czy łączności – mówi Łukasz Wilczyński, prezes SCA.

Konsultanci PR i komunikacji SCA będą źródłem informacji dla klientów z branży technologii kosmicznej i lotniczej. Zarówno tych w obszarze publicznym, jak i prywatnym.

Oficjalną inaugurację swojej działalności SCA ogłosi podczas 73 Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego (IAC). Odbędzie się on w Paryżu 18–22 września 2022 r.

  • 1
Powstała Space Communications Alliance

Powstała Space Communications Alliance

13 września 2022