Powstała koalicja Marketerzy dla Lepszych Badań
 • 0
 • 1
14.06.2019

Powstała koalicja Marketerzy dla Lepszych Badań

Przedstawiciele marek zaangażowani w proces poprawy standardu badań mediów w Polsce utworzyli koalicję Marketerzy dla Lepszych Badań. Celem porozumienia jest umożliwienie reklamodawcom zadbania o poszanowanie ich potrzeb w procesie tworzenia nowego systemu badań.

Projekt Marketerzy dla Lepszych Badań integruje wszystkich specjalistów marketingu zaangażowanych i chcących zaangażować się w trwające na rynku rozmowy o badaniach mediów. Pierwszym zagadnieniem, o którym koalicja chciałaby dyskutować z pozostałymi interesariuszami, jest nowa koncepcja realizacji tego projektu. Jej przygotowanie zadeklarowali nadawcy mediowi zrzeszeni w poszczególnych Media Owners Committee.

Powstanie koalicji związane jest ze spotkaniem w sprawie badań mediów, które odbyło się 28 maja. Jego celem było omówienie dotychczasowych prac nad badaniem realizowanym przez KRRiT. Zebrano też opinie poszczególnych grup interesariuszy co do wizji i organizacji projektu single source. W trakcie spotkania padła deklaracja ze strony mediów, że to one przejmą inicjatywę w przygotowaniu podwalin pod jednoźródłowe badanie mediów.

Chcemy mieć wpływ na proces tworzenia się nowego standardu badań mediów. W założeniu ma on pomóc nam w eliminowaniu nieefektywnych kosztów komunikacji z rynkiem i podnieść zwrot z inwestycji reklamowych. Istotny jest dla nas także stały i pełny dostęp do informacji na temat postępów prac. Wszystko po to, by nowe badania jak najlepiej odpowiadały na nasze potrzeby – mówi Irena Pobłocka, ekspert ds. marketingu w Grupie Lotos, zaangażowana w powołanie koalicji.

Inicjatorami powstania koalicji są członkowie kurii marketerów IAA Polska. Głównie ci, którzy uczestniczyli w rozmowach dotyczących nowego systemu badań mediów w Polsce od samego początku, od pierwszych spotkań w ramach inicjatywy reklamowy okrągły stół IAA Polska. Projekt ma integrować wszystkich marketerów zaangażowanych i chcących zaangażować się w proces poprawy standardu badań konsumpcji mediów w Polsce. Nie tylko członków IAA Polska.

Podczas wspomnianego spotkania 28 maja nadawcy telewizyjni, radiowi oraz wydawcy internetowi zadeklarowali, że w ciągu kilku tygodni zaprezentują wspólną koncepcję realizacji projektu single source. Koalicja Marketerzy dla Lepszych Badań w pierwszej kolejności zamierza sformułować stanowisko, na ile ów projekt realizuje specyficzne potrzeby i oczekiwania reklamodawców.

Następnie zaś chce:

 • Ustalić w porozumieniu z mediami oraz środowiskiem agencji mediowych realny harmonogram prac przygotowawczych oraz tryb konsultacji założeń ze stroną zakupową.
 • Określić wspólnie z wyżej wymienionym grupami zakres współpracy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.
 • Zająć się kwestią docelowego modelu finansowania badania.

Wsparcia organizacyjnego udziela tej inicjatywie biuro IAA Polska. Tam też można uzyskać więcej informacji na temat koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań.

 • 1

14 czerwca 2019

13 czerwca 2019

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
13.06.2019

„Power Generation. Pieniądze, seks i władza – co napędza osoby po pięćdziesiątce” – wyniki badania

Mają wysoką siłę nabywczą. Świetnie odnajdują się w świecie nowych technologii. Dysponują wolnym czasem, który inwestują w zainteresowania. Dbają o zdrowie, są aktywni i przeżywają drugą młodość. Wyniki badania „Power Generation. Pieniądze seks i władza – co napędza osoby po pięćdziesiątce” firm Communication Unlimited i Atena Research & Consulting przeczą wszelkim stereotypom.