Powstała Karta Ochrony Dzieci w Reklamie
  • 0
  • 0
12.09.2019

Powstała Karta Ochrony Dzieci w Reklamie

Dobiegły końca prace nad Kartą Ochrony Dzieci w Reklamie, podjęte przez członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Zapisy zostały przyjęte jako załącznik do Kodeksu etyki reklamy. To zwieńczenie dwóch lat prac poświęconych wypracowaniu najwyższych standardów etycznych w reklamie skierowanej do dzieci oraz z udziałem dzieci.

Zapisy, które zawiera Karta Ochrony Dzieci w Reklamie, przyjęli jednogłośnie uczestnicy rynku reklamowego zrzeszeni w Radzie Reklamy. Aktywny udział w wypracowaniu zapisów brała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Poparła ona wzmocnienie polskiego systemu samoregulacji w obszarze ochrony interesów dzieci w reklamie i komunikacji marketingowej.

Karta reguluje ochronę najmłodszych w duchu najnowszych wymagań i zaleceń prawnych Unii Europejskiej. Zalecenia te stawiają na samoregulację jako rozwiązanie doceniane, zalecane i stanowiące – obok przepisów prawnych – dodatkową ochronę konsumentów.

Zapisy karty stanowią uzupełnienie i rozwinięcie regulacji zawartych w ustawie o radiofonii i telewizji, ustanowionych w zakresie przekazów handlowych. Sygnatariusze karty deklarują dołożenie najwyższej staranności, aby treści mogące wpływać negatywnie na rozwój dzieci nie pojawiały się w reklamach:

  • adresowanych do dzieci,
  • tych, które nie są bezpośrednio skierowane do nich, jednak ze względu na formę, miejsce i sposób ich prezentowania są odbierane przez dzieci.

Według zapisów karty przekazy reklamowe, których odbiorcami są dzieci, nie mogą zawierać m.in.:

  • treści lub scen podważających autorytet rodziców czy opiekunów,
  • treści dyskryminujących ze względu na status materialny,
  • treści zawierających podteksty seksualne.

Karta określa też sposób, w jaki powinni być traktowani małoletni aktorzy w procesie produkcji reklam i jakich sytuacji należy unikać w trosce o ich bezpieczeństwo.

Karta Ochrony Dzieci w Reklamie jest kolejnym zbiorem norm uzupełniających Kodeks etyki reklamy. Poprzednimi były Standardy reklamy piwa oraz Standardy reklamy żywności skierowanej do dzieci. Jest dobrowolną regulacją wypracowaną przez reklamodawców, agencje reklamowe i nadawców, którzy wykazują wolę przyjęcia na siebie zasad i ograniczeń niezależnie od obowiązujących przepisów prawa.

Członkowie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy jednogłośnie zaakceptowali zapisy karty. Zadeklarowali przy tym podjęcie szerokich działań promujących kartę wśród uczestników rynku reklamowego w Polsce. Jako zbiór miękkich zapisów dotyczących etyki i będących załącznikiem do Kodeksu etyki reklamy karta już służy arbitrom Komisji Etyki Reklamy przy rozpatrywaniu skarg.

12 września 2019

11 września 2019