Powstał zbiór dobrych praktyk w obszarze viewability grupy roboczej IAB Polska
  • 0
  • 1
31.08.2020

Powstał zbiór dobrych praktyk w obszarze viewability grupy roboczej IAB Polska

Czym jest viewability? Jak rozumie ją rynek? Jak mierzyć i rozliczać kampanie reklamowe w kontekście widoczności reklam? Jakie są najczęstsze powody niewidoczności reklam? Dlaczego pomiar viewability jest tak problematyczny? Na te i inne pytania odpowiada publikacja „Dobre praktyki w obszarze viewability”, stworzona przez grupę roboczą viewability IAB Polska. Wydawnictwo jest częścią programu poprawy jakości reklamy cyfrowej IAB Polska, który premierę będzie miał na najbliższej konferencji Forum IAB.

Globalne znaczenie wszechstronnej, jakościowej oceny skuteczności reklam internetowych stale rośnie. Istnieją różne metody, jednak jedną z ważniejszych cech kwalifikujących dostarczanie reklam jest pomiar widoczności (viewability). W praktyce widoczność reklam kampanii online jest mierzona równolegle przez agencje mediowe, reklamodawców i wydawców.

W październiku 2017 r. IAB Polska wprowadziło standard viewability. Standardem przyjętym przez IAB został Media Rating Council (MRC). Uznaje on wyświetlenie za widzialne, jeżeli co najmniej 50% pikseli pozostawało w widocznym obszarze okna przeglądarki przez minimum 1 sekundę dla reklamy graficznej lub przez 2 sekundy dla reklamy wideo. Wprowadzenie tych norm przełożyło się na znaczącą poprawę w zakresie jakości dostarczanej powierzchni reklamowej.

Po blisko trzech latach obowiązywania standardu IAB w obszarze viewability zdecydowaliśmy się wprowadzić na rynek zbiór dobrych praktyk viewability. Dążeniem grupy roboczej było dostarczenie możliwie jak najbardziej skondensowanej wiedzy, aby kontynuować edukację rynku reklamy internetowej w zakresie pomiaru widoczności reklam. Premiera publikacji zbiegła się z trwającą pandemią, która w olbrzymi sposób wpłynęła na zwiększenie ruchu w Internecie. W konsekwencji zaś wymusiła zintensyfikowanie procesu weryfikacji jakości produktu reklamowego dostarczanego marketerom.

W zbiorze dobrych praktyk viewability zderzamy się nie tylko z obowiązującymi praktykami rynkowymi, ale również z wyzwaniami, przed którymi stoi rynek w zakresie pomiaru, analizy i sprawozdawczości. Przedstawione przez nas wytyczne mają służyć jako działania zalecane na podstawie aktualnego stanu wiedzy – tłumaczy Hubert Świtalski, country manager Poland firmy Meetrics, szef grupy roboczej IAB Viewability.

Zbiór dobrych praktyk viewability jest również odpowiedzią na potrzebę wytycznych dotyczących porównywalności wyników pomiaru. Również minimalizacji wszelkich odchyleń między różnymi systemami pomiarowymi i dostawcami poprzez zastosowanie jednolitych procesów, wartości pomiarowych i sprawozdawczości. Wytyczne te mają służyć jako zalecenia działania na bazie aktualnego stanu wiedzy. Nie jest wykluczone, że w trakcie dalszego rozwoju technologii będą opracowywane dodatkowe standardy i procesy certyfikujące.

Zbiór dobrych praktyk w obszarze viewability można pobrać ze strony www.iab.org.pl.

  • 1
Powstał zbiór dobrych praktyk w obszarze viewability

Powstał zbiór dobrych praktyk w obszarze viewability

31 sierpnia 2020

28 sierpnia 2020