Powody do zmartwień Polek i Polaków – badanie Garden of Words i SW Research
 • 0
 • 1
2.01.2023

Powody do zmartwień Polek i Polaków – badanie Garden of Words i SW Research

Co martwi Polki i Polaków? Sprawdziła to agencja Garden of Words i badacze z SW Research. Lista najpoważniejszych zmartwień kobiet i mężczyzn jest taka sama. To kobiety przejmują się jednak problemami na większą skalę.

 • Największym powodem do troski, aż dla 80,5% badanych, jest sytuacja ekonomiczna, inflacja i wzrost rat kredytów.
 • Na drugim miejscu (66%) znalazła się polityka rządu, z którą się nie zgadzają.
 • Ponad połowa z nas obawia się zagrożenia militarnego ze strony Rosji (62,1%).

Co zaskakujące, sytuacja ekonomiczna i działania rządu znacznie przyćmiewają zmartwienia dotyczące problemów osobistych czy zdrowotnych.

Sytuacja ekonomiczna w zbliżonym stopniu niepokoi Polki i Polaków – bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania

Troski wywołane polityką rządu w podobnym stopniu zadeklarowali mieszkańcy wsi, jak miast – również tych największych. W tym wypadku dość mocno różnicują nas jedynie kryteria:

 • wieku – 73,2% najmłodszych i 66,3% najstarszych wyraża zmartwienie polityką rządu, z którą się nie zgadzają;
 • zarobków – poniżej 2 tys. zł dochodu miesięcznie (62%) vs powyżej 5 tys. zł miesięcznie (71%).

– Wyniki korelują z danymi, jakie otrzymaliśmy w przekrojowym badaniu postaw Polek i Polaków, przeprowadzonym w pierwszym kwartale 2022 r. Respondentki i respondenci zwrócili wówczas uwagę na obszary, którymi pilnie powinien zająć się rząd. W kolejności wskazań były to:

 • poprawa stanu służby zdrowia,
 • ograniczenie inflacji,
 • rozwój gospodarczy,
 • przywrócenie praworządności/państwa prawa,
 • zatrzymanie wzrostu podatków.

Te oczekiwania nie zostały spełnione i, jak widać, niezadowolenie społeczeństwa rośnie. Na szczególną uwagę zasługują tu postawy kobiet. Zarówno w pierwszym badaniu, jak i obecnym kobiety są znacznie bardziej świadome i zaangażowane niż w poprzednich latach – komentuje Katarzyna Pawlikowska, ekspert konsumenckich zachowań kobiet i współwłaścicielka agencji Garden of Words.

Badanie

Badanie przeprowadzono w ramach współpracy Katarzyny Pawlikowskiej i agencji Garden of Words z SW Research. Termin: 29–30 listopada 2022. Technika: CAWI na panelu badawczym SW Panel. Reprezentatywna próba n=1017 dorosłych Polaków

 • 1
Powody do zmartwień Polek i Polaków – badanie Garden of Words i SW Research

Powody do zmartwień Polek i Polaków – badanie Garden of Words i SW Research

2 stycznia 2023

1 stycznia 2023

29 grudnia 2022

 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
29.12.2022

UOKiK ukarał Allegro

Prezes UOKiK wydał dwie decyzje dotyczące Allegro. Pierwsza dotyczy złamania reguł konkurencji. Przedsiębiorca w niedozwolony sposób wykorzystywał pozycję rynkową, faworyzując własny sklep internetowy kosztem konkurencyjnych sprzedawców na platformie allegro.pl. Drugie rozstrzygnięcie dotyczy ochrony konsumentów i bezprawnego przyznania sobie przez spółkę możliwości zmiany regulaminów, m.in. dotyczących usługi Smart. Suma kar wynosi 210 mln zł.