Poważne obciążenia przed branżą public relations. Badanie Exacto
  • 0
  • 3
21.05.2020

Poważne obciążenia przed branżą public relations. Badanie Exacto

58% badanych reprezentantów branży public relations uważa, że wkrótce nastąpi istotna redukcja zatrudnienia. 37% twierdzi, że spadnie popyt na usługi PR. Badania, którym patronuje Polskie Stowarzyszenie Public Relations, dowodzą, że przed branżą pojawiły się poważne wyzwania, które są konsekwencją epidemii.

69% respondentów uznało, że zmieni się tryb pracy specjalistów zajmujących się komunikacją. To wynik konieczności dostosowania się do nowych realiów, szczególnie w zakresie metod i technik komunikowania z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu bezpośredniego. Tryb pracy może się zmienić również dlatego, że konieczne będzie zwiększenie intensywności zaangażowania zespołów w obsługę projektów. 37% uczestników badania prognozuje, że pojawią się zatory na poziomie popytu na usługi firm z branży PR. Najmocniej z taką tezą zgadzają się naukowcy z uczelni wyższych i ośrodków badawczych (47%).

Branża pełna obaw
Dwóch na pięciu badanych PR-owców (38%) widzi przyszłość branży w ciemnych barwach, w porównaniu z sytuacją, jaka miała miejsce przed ogłoszeniem pandemii koronawirusa. Pandemia według badanych doprowadzi do innych zmian na rynku PR. Te, w związku z prognozowanym spadkiem popytu na usługi specjalistyczne, wywołają konieczność przebranżowienia się. 12% ankietowanych przyznało, że będzie zmuszonych poszukiwać pracy w innej branży niż PR. Najmocniej z taką tezą zgadzają się freelancerzy (19%).

Jednym z kluczowych wyzwań, jakie stają przed naszą branżą, jest konieczność zmiany podejścia do oferty proponowanych klientom usług. Coraz większe znaczenie odgrywać będzie specjalistyczne doradztwo z uwzględnieniem zarządzania kryzysowego, a także komunikacji wewnętrznej, włącznie z zabezpieczeniem organizacji przed potencjalnymi zdarzeniami negatywnymi dla wizerunku – ­­podsumowuje dr hab. prof. UW Dariusz Tworzydło, prezes zarządu Exacto z zespołu badawczego, który zrealizował badanie.

Prognozy dotyczące sytuacji w branży po opanowaniu pandemii
Przewidywania badanych w zakresie przyszłości branży PR mają charakter umiarkowany, z lekkim odchyleniem w kierunku negatywnym. 63% PR-owców zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji związanej z oddziaływaniem epidemii na efekty ekonomiczne w skali makro czy mikro.

Nie popadają oni jednak w skrajności, przez co ich opinie są zbalansowane. Wśród ankietowanych można wyodrębnić jednak grupę pesymistów (24%), którzy kreślą przeważnie czarne scenariusze dotyczące kondycji branży PR. Podkreślają oni szczególnie mocno, że popyt na usługi firm z branży PR spadnie. Biorą też pod uwagę konieczność szukania pracy nawet w innym zawodzie. Są również optymiści, aczkolwiek jest ich 13%. Ich zdaniem pandemia nie powinna być przeszkodą w rozwoju kariery zawodowej, a wpływ kryzysu na branżę PR nie będzie destabilizujący.

Światło w tunelu
Panuje wiele obaw, istnieje także świadomość trudności, jakie stają przed branżą. Pomimo tego 43% badanych uznaje pandemię koronawirusa bardziej za szansę biznesową dla agencji PR niż zagrożenie. Najmniej z tą tezą zgadzają się sami przedstawiciele agencji public relations oraz freelancerzy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Co ciekawe, światło w tunelu dostrzegają nawet pesymiści. 10% z nich jest skłonnych zgodzić się z tezą, że pandemia stwarza szanse biznesowe.

O badaniu
Wyniki powyższych analiz pochodzą z projektu badawczego, który przeprowadził zespół Exacto. Celem badań było poznanie wpływu pandemii koronawirusa na branżę PR oraz zebranie opinii w zakresie przyszłości branży po opanowaniu sytuacji związanej z Covid-19. Dane były zbierane na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Ostatecznie w badaniu udział wzięło 242 specjalistów branży PR.

  • 3
public relations

Przedstawiciele branży public relations obawiają się przyszłości

21 maja 2020

20 maja 2020