Portfel Polaków po pandemii. Ponad połowa z nas ostrożniej podchodzi do finansów
  • 0
  • 1
2.08.2022

Portfel Polaków po pandemii. Ponad połowa z nas ostrożniej podchodzi do finansów

Niemal co czwarty Polak deklaruje, że po pokryciu stałych miesięcznych wydatków na koncie zostaje im jeszcze znacząca suma pieniędzy. Takie wyniki przyniosło badanie Kantar wykonane na zlecenie IPF Group, właściciela firmy Provident Polska. Jednocześnie zaledwie co piąty respondent jest w stanie co miesiąc zaoszczędzić stałą kwotę.

Pandemia wpłynęła na portfel Polaków i decyzje, jakie podejmujemy w kwestii finansów. Zaledwie 26,2 proc. badanych deklaruje, że zarządza swoim portfelem tak jak wcześniej. Aż 52 proc. respondentów stwierdziło, że z powodu koronawirusa zaczęło ostrożniej podchodzić do kwestii związanych z wydawaniem pieniędzy. Niemal co trzeci Polak deklaruje, że mocniej skupia się na planowaniu budżetu. Z kolei 27,5 proc. przykłada większą wagę do jakości produktów finansowych.

Najważniejsze miesięczne koszty

Najistotniejszym wydatkiem ponoszonym przez Polaków każdego miesiąca są zakupy spożywcze. Wskazała je zdecydowana większość badanych (92,2 proc.), mówiąc o swoim budżecie. Na drugim miejscu znalazły się koszty związane z telefonem – wymieniło je 89 proc. respondentów. Niemal taki sam odsetek na swojej liście ma opłaty za media, a 82 proc. środki higieny osobistej.

Do ważnych, ale nieco mniej znaczących obciążeń finansowych należą te dotyczące transportu (wskazane przez 77,7 proc. badanych). Także koszty związane z mieszkaniem, jak raty kredytu czy czynsz (69 proc.). Raty pożyczek i innych długów wskazało 41,6 proc.

Wśród wydatków ponoszonych przez znaczną grupę respondentów znalazły się również te związane z rozrywką czy stylem życia:

  • 66,2 proc. Polaków co miesiąc opłaca telewizję i usługi streamingowe;
  • 43,6 proc. wymienia koszty związane ze zwierzęciem domowym;
  • 55,8 proc. jako stały element budżetu wskazuje wydatki na rozrywkę i zabawę.

Kobiety i mężczyźni w swoim budżecie uwzględniają podobne kategorie. Wyjątkiem są wydatki na zwierzęta. Odsetek kobiet, które co miesiąc przeznaczają pewne środki na swoich pupilów, jest o 13,5 p.p. wyższy niż mężczyzn ponoszących takie koszty. Kluczowe pozycje przeciętnego miesięcznego budżetu są rzadziej zgłaszane przez osoby młode. Za to badani poniżej 34. roku życia, znacznie częściej niż inne grupy wiekowe, ponoszą koszty związane z rozrywką.

Jak radzimy sobie z oszczędzaniem?

Tylko 23,8 proc. badanych deklaruje, że po opłaceniu wszystkich miesięcznych wydatków na koncie zostaje im pewna kwota pieniędzy. Ponad połowa (58,1 proc.) odpowiedziała, że po opłaceniu kluczowych kosztów mogą rozporządzać bardzo małą kwotą. Co dziesiąty ankietowany twierdzi, że po uregulowaniu miesięcznych należności nie pozostają mu już żadne środki pieniężne. Po opłaceniu miesięcznych wydatków częściej pewną sumą mogą dysponować mężczyźni niż kobiety (30,8 proc. vs 17,1 proc.).

Możemy obserwować zależność pomiędzy wysokością kwoty, którą można rozporządzać po pokryciu miesięcznych wydatków, a możliwościami oszczędzania. Wśród osób, które mogą zarządzić sporą sumą, ponad 75 proc. deklaruje, że oszczędza coś każdego miesiąca – komentuje Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska. – Jednocześnie niemal połowa badanych, dysponujących dużo mniejszą kwotą, także odkłada pewne środki każdego miesiąca.

Każdego miesiąca pewną kwotę oszczędza połowa wszystkich badanych, z czego 19 proc. za każdym razem tę samą, ustaloną kwotę. Częściej udaje się to mężczyznom niż kobietom (55,7 proc. vs 45,8 proc. ) oraz najmłodszym respondentom (61proc.). Co czwarty badany stwierdza, że stara się oszczędzić coś, kiedy tylko jest w stanie, ale nie udaje się to w każdym miesiącu. Niemal co piąty (18 proc.) ankietowany nie zaoszczędził nic w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Ponad połowa (53 proc.) badanych deklaruje, że w ciągu ostatniego roku nie pożyczała pieniędzy

Niemal co czwarty badanych (23.7 proc.) zdecydował się zaciągnąć zobowiązanie u członków rodziny. Taki sam był odsetek osób, które zwróciły się do instytucji finansowej, a 8,7 proc. pożyczyło od przyjaciół. Wśród instytucji finansowych zdecydowanie największą popularnością cieszą się banki. Z ich usług skorzystało 21,1 proc. respondentów.

  • 1
Portfel Polaków po pandemii

Portfel Polaków po pandemii

 

 

2 sierpnia 2022