Ponad połowa Polaków wydaje do 20% budżetu na produkty spożywcze online – wynika z badania Havas Media
  • 0
  • 1
22.09.2021

Ponad połowa Polaków wydaje do 20% budżetu na produkty spożywcze online – wynika z badania Havas Media

Polacy nadal chętnie korzystają z możliwości dokonywania zakupów przez Internet. 34% badanych decyduje się na to kilka razy w miesiącu, a jedna na 10 osób robi to raz w tygodniu – wynika z badania „Jak kupuje polski konsument? Trendy e‑commerce w zakupach z kategorii spożywczej oraz dom i ogród”, przeprowadzonego przez Havas Media na zlecenie Grupy Muszkieterów. Polacy wydają średnio 230,77 zł na artykuły spożywcze online miesięcznie. Ponad połowa z nich przeznacza nawet do 20% miesięcznego budżetu na tę kategorię w Sieci.

Konsumenci niezmiennie podkreślają, że pandemia wywarła wpływ na ich nawyki w tym zakresie. 61% przyznaje, że obecnie decyduje się kupować produkty spożywcze online jeszcze częściej.

Co najbardziej zachęca do zakupów online?
W przypadku produktów spożywczych na pierwszym miejscu wśród czynników wpływających na podjęcie decyzji zakupowej ankietowani wskazywali wygodę. Ze względu na oszczędność czasu oraz wygodną dostawę zakupy w Sieci wybiera 54% badanych Polaków. Jako trzeci z najważniejszych czynników wymieniano możliwość zrobienia zakupów o dowolnej porze dnia (51%).

Ile wydajemy na jedzenie kupowane online?
Średnie miesięczne wydatki na zakupy produktów spożywczych przez Internet wynoszą w Polsce 230,77 zł. Jednak ponad połowa konsumentów wskazuje, że online wydaje nawet do 20% swojego miesięcznego budżetu na tę kategorię spożywczą.

Kupując przez Internet, badani najczęściej decydują się na produkty o dłuższym terminie przydatności. 73% wybiera herbaty lub kawy, 58% przyprawy, a 47% produkty sypkie, takie jak kasze czy makarony. Wśród rzadziej wybieranych są produkty świeże, takie jak pieczywo (13%), wyroby garmażeryjne (11%) czy ryby (11%).

Jak, gdzie i kiedy?
30% Polaków deklaruje, że kupuje produkty spożywcze przez Internet kilka razy w miesiącu, a minimum raz w tygodniu robi to 24%. Dzień dokonywania zakupów nie jest stały. Ponad 60% badanych deklaruje, że robi je w zależności od sytuacji. Ponad jedna trzecia ankietowanych (36%) kupuje online w porze wieczornej.

Jak wynika z badania, 85% Polaków zakupy spożywcze online najczęściej robi podczas przebywania w domu. 69% badanych korzysta w tym celu z komputera oraz strony internetowej sklepu.

Ceny najważniejsze
Poziom cen to najważniejszy czynnik wpływający na decyzję o ponownym zakupie w danym sklepie internetowym według Polaków. Ponad połowa ankietowanych (53%) wskazuje również, że zwraca uwagę na szerokość asortymentu. Dodatkowo 61% deklaruje, że gdy wybrany przez nich produkt jest niedostępny, chętnie akceptują oferowane przez sklep zamienniki.

O raporcie
Raport „Jak kupuje polski konsument? Trendy e-commerce w zakupach z kategorii spożywczej oraz dom i ogród” został przygotowany na zlecenie Grupy Muszkieterów przez Havas Media w sierpniu 2021 r. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskim internetowym panelu badawczym na reprezentatywnej próbie osób powyżej 25. roku życia (CAWI, N=1098).

Polacy chętnie kupują produkty spożywcze online

Polacy chętnie kupują produkty spożywcze online

22 września 2021

21 września 2021