Ponad połowa Polaków nie kojarzy żadnej kampanii społecznej dotyczącej tematyki zdrowia. Badanie SW Research
 • 0
 • 1
12.05.2022

Ponad połowa Polaków nie kojarzy żadnej kampanii społecznej dotyczącej tematyki zdrowia. Badanie SW Research

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Instytutu LoveBrands Medical, świadomość Polaków na temat kampanii poświęconych zdrowiu jest wciąż niska. Mniej niż połowa (42 proc.) deklaruje, że kojarzy jakąkolwiek kampanię na temat zdrowia widoczną ostatnio w przestrzeni medialnej.

Wśród najlepiej rozpoznawanych przez respondentów tematów kampanii są:

 • otyłość (45 proc.),
 • cukrzyca (40 proc.),
 • choroby płuc (23 proc.),
 • choroby reumatyczne (9 proc.).

Co istotne, 10 proc. ankietowanych wskazuje, że nie pamięta tematu kampanii, z którą się zetknęli. 80 proc. badanych nie potrafi podać nazwy ani hasła.

Kampania „Szczepimy się” z największym zasięgiem

Respondentów naprowadzano na przykładowe nazwy akcji promujących zdrowie. Kampanią, o której słyszało 85 proc. respondentów, była „Szczepimy się” dotycząca szczepień przeciwko Covid-19. Na drugim miejscu była akcja „Rak. To się leczy” (48 proc.), a na trzecim „Razem ścigamy się z cukrzycą” (28 proc.).

Fakt, że kampania „Szczepimy się” jest najbardziej rozpoznawalną wśród respondentów, nie dziwi. Nie było w Polsce do tej pory kampanii zdrowotnej o tak wielkim zasięgu. Według danych Centrum Informacyjnego Rządu środki przedsięwzięcia przekroczyły 25 mln zł. Dzięki takiemu budżetowi można było użyć wielu różnych kanałów komunikacyjnych oraz zaangażować znane osoby. Kampania widoczna była praktycznie wszędzie: w telewizji, na billboardach, w prasie, Internecie i radiu, ośrodkach ochrony zdrowia, a nawet na ulotkach informacyjnych wkładanych do skrzynek pocztowych. Stąd tak duża jej rozpoznawalność – mówi dyrektor LoveBrands Medical, Marta Domańska.

Telewizja a Internet i social media

Według 72 proc. respondentów to telewizja jest nadal najczęściej wskazywanym medium służącym do dostarczania treści kampanii zdrowotnych. Szczególnie często wskazywali ją respondenci w wieku 50+. Kolejno wskazywany jest Internet (57 proc.), a 30 proc. wymienia ogólnie social media lub przychodnie i placówki medyczne.

Mimo że profil odbiorcy kampanii zmienia się dynamicznie, nadal główną część stanowi pokolenie, dla którego najważniejszym i najbardziej wiarygodnym medium jest telewizja. Choć widać, że ten trend się zmienia, to potrzeba jeszcze czasu. Najważniejszym czynnikiem ryzyka zapadalności na choroby populacyjne jest wiek, dlatego zdecydowanie rzadziej adresatem kampanii są osoby młodsze. Mimo że młodzi chorują rzadziej, powinniśmy pracować na ich zdrowe postawy już na początku edukacji. Lepiej zapobiegać, niż leczyć. To wyzwanie dla systemu edukacji. Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych powinna być bowiem ciągła, a nie opierająca się jedynie na punktowych akcjach informacyjnych – dodaje Domańska.

Wpływ kampanii prozdrowotnych i ich skuteczność

Analiza wyników badań wskazuje na dwa poziomy oddziaływania kampanii na odbiorców.

 • Pierwszy to wpływ na świadomość i sposób myślenia o kwestiach zdrowia. 72 proc. ankietowanych uważa, że kampanie zdrowotne powodują wzrost świadomości i wrażliwości na tematy związane ze zdrowiem w społeczeństwie. 68 proc. jest przekonanych, że takie kampanie mogą zmienić sposób myślenia o niektórych problemach zdrowotnych.
 • Drugi poziom to sfera działań. 62 proc. badanych uważa, że kampanie przekładają się na zmianę nawyków w społeczeństwie i konkretne działania (np. profilaktyka, badania, szczepienia). Gorzej jest z ich skutecznością, na którą wskazuje 50 proc. 42 proc. Polaków jest zdania, że mogą one wpłynąć na decyzje rządzących (np. Ministerstwo Zdrowia). Warto podkreślić, że 51 proc. badanych zadeklarowało, że dzięki kampanii zmieniło sposób myślenia lub utwierdziło się w przekonaniu, że działania prozdrowotne są potrzebne. Nie bez znaczenia jest, że częściej deklarują to ankietowaniu w wieku 35+ niż młodsi.

Przekaz musi być prosty i zrozumiały

O efektywności kampanii zdrowotnych według respondentów decyduje jasny i zrozumiały przekaz (57 proc.). Kolejnym czynnikiem jest zaangażowanie autorytetu lekarzy (35 proc.) oraz występowanie komunikatów w najczęściej wykorzystywanym medium, czyli telewizji. Nie można deprecjonować roli nowych mediów, tj. Facebooka, Instagrama czy TikToka, na co wskazywała grupa 18–24-latków. W przestrzeni Internetu zdaniem badanych to Facebook jest najlepszym miejscem prowadzenia kampanii (71 proc.). Kolejno są to też portale o tematyce medycznej (31 proc.) oraz Instagram (29 proc.).

Polacy chcą i potrzebują kampanii edukacyjnych

Większość badanych (54 proc.) wskazuje na to, że wciąż w Polsce jest za mało kampanii edukacyjno-informacyjnych. 80 proc. mówi wprost, że są one potrzebne. Respondenci wskazują na dwie najważniejsze potrzeby:

 • edukacja społeczeństwa (64 proc.),
 • konieczność przekonania społeczeństwa do profilaktyki (60 proc.).

Badani wskazali trzy obszary, w których najbardziej brakuje kampanii:

 • zdrowie psychiczne dzieci (50 proc.),
 • zaburzenia odżywiania (43 proc.),
 • zdrowie psychiczne osób starszych (40 proc.).

Dane o tym, jakich kampanii brakuje, potwierdzają coraz liczniejsze grupy wsparcia na Facebooku czy oddolne działania influencerów zwracających uwagę na choroby psychiczne. W Polsce mamy ogromne luki w edukacji psychologicznej. Przekładają się one na wzrost liczby osób, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi czy odżywiania.

Z kolei osoby starsze często spychane są na margines i szufladkowane jako te, które nic już od życia nie potrzebują. Jest wręcz odwrotnie. Osoba starsza szczególnie potrzebuje towarzystwa, rozmowy i bliskości. Z danych „Raportu o samotności 2021” wynika, że co trzeci Polak powyżej 75. roku życia mieszka sam. Wśród facebookowych grup wsparcia, gdzie pytanie może zadać każdy, korzystając z funkcji anonimowości, coraz częściej widać osoby w wieku emerytalnym. Dobrym przykładem jest „Psychologiczna Grupa Wsparcia” Centrum Terapii Dialog. W ciągu ośmiu miesięcy swojej działalności zgromadziła już 3,8 tys. członków, a posty z prośbą o wsparcie publikowane są właściwie nieustannie.

W Polsce jest ponad 4 mln osób zmagających się z depresją. Zwykle to osoby w wieku 20–40 lat. Ile jednak osób starszych cierpi na depresję czy zaburzenia lękowe? Nie ma precyzyjnych danych. Jak wskazują eksperci, osoby starsze pozostawione same sobie często nie zgłaszają się do psychiatry – mówi Mateusz Konwerski, communications consultant w LoveBrands Medical.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy opublikował w 2021 r. raport „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2020”. Raport ten również podkreśla ogromną potrzebę edukowania społeczeństwa w zakresie zdrowia i kontroli czynników, które wpływają na zdrowie. Konieczność edukacji zdrowotnej pojawia się nie tylko w odniesieniu do jednostek, ale również personelu medycznego.

W raporcie tym czytamy:

„Intensywna edukacja nowych i licznych pokoleń lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, diagnostów, farmaceutów, fizjoterapeutów, absolwentów zdrowia publicznego, asystentów medycznych jest podstawowym warunkiem sukcesu całego projektu. Tego sukcesu nie da się osiągnąć bez podniesienia poziomu motywacji profesjonalistów medycznych w Polsce. Nie zależy ona wyłącznie od poziomu ich wynagrodzeń, choć oczywiście mają one kluczowe znaczenie”.

O badaniu
Badanie „Czy świadomościowe kampanie zdrowotne pozostają w naszych głowach?” zostało zrealizowane przez agencję SW Research techniką CAWI na panelu badawczym SW Panel. Reprezentatywna próba N=1026 dorosłych Polaków. Termin realizacji: 1–12 lutego 2022.

 • 1
Ponad połowa Polaków nie kojarzy żadnej kampanii społecznej dotyczącej tematyki zdrowia

Ponad połowa Polaków nie kojarzy żadnej kampanii społecznej dotyczącej tematyki zdrowia

11 maja 2022