Ponad połowa Polaków deklaruje, że ma oszczędności – Payback Opinion Poll
 • 0
 • 4
19.01.2023

Ponad połowa Polaków deklaruje, że ma oszczędności – Payback Opinion Poll

Aż 47% Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w ostatnim półroczu. Polacy nie spodziewają się również poprawy w najbliższej przyszłości. Ponad połowa Polaków przebadanych przez Payback deklaruje jednak, że ma oszczędności.

Blisko połowa Polaków w Payback Opinion Poll ocenia stan swoich prywatnych finansów jako średni. Niemal 30% ankietowanych jako dobry, natomiast 13% badanych deklaruje, że ich sytuacja finansowa jest zła.

Porównując to do wyników badania ze stycznia ubiegłego roku, widać, że rośnie grupa osób, których sytuacja finansowa z roku na rok się pogarsza. Blisko 47% Polaków uważa obecnie, że ich sytuacja finansowa jest gorsza niż pół roku temu. Na początku 2022 r. deklarowało to 38% Polaków.

Payback Opinion Poll

Główną przyczyną pogorszenia się sytuacji finansowej Polaków jest pogłębiająca się inflacja

Wskazują na to głosy 2/3 ankietowanych. Blisko 60% z nich jest zdania, że w kolejnych miesiącach inflacja wciąż będzie rosnąć. W dalszej kolejności Polacy wymieniają:

 • negatywne zmiany zawodowe, jak np. utrata zatrudnienia czy wykonywanie gorzej płatnej pracy (12%);
 • podwyżkę stóp procentowych, objawiającą się m.in. w rosnących ratach kredytów (11%).

Aż 58% Polaków ma zobowiązania finansowe. Z tego 35% osób wskazuje na kredyt konsumpcyjny, a blisko 21% – na kredyt hipoteczny.

Pocieszające może być to, że ponad połowa Polaków deklaruje, że ma oszczędności

Aż 47% ankietowanych jednak sygnalizuje brak jakiejkolwiek poduszki finansowej. Osoby, które nie mogą pozwolić sobie na oszczędzanie, wskazują jako główne przyczyny tego stanu rzeczy:

 • wysoką inflację (42%);
 • zbyt niskie zarobki w stosunku do wydatków (40%).

60% osób, które mogą pozwolić sobie na oszczędzanie, nie robi tego regularnie. Odkłada jedynie powstałe nadwyżki finansowe. Co więcej, blisko 54% oszczędzających Polaków odkłada mniej z powodu inflacji. Jedynie 13% osób oszczędza więcej.

Podobnie jak w zeszłym roku, większość z osób oszczędzających odkłada średnio od 201 do 500 zł miesięcznie (26% kontra 30% rok temu). Dość wyraźnie zmienił się jednak odsetek osób deklarujących odkładanie średnio od 501 do 1000 zł na miesiąc (23% vs 19% rok temu).

Payback Opinion Poll

Polacy niezmiennie najchętniej oszczędzają, odkładając po prostu gotówkę (31% kontra 36% w ubiegłorocznym Payback Opinion Poll). Równie popularne są konta oszczędnościowe, z których korzysta 30% osób. Mniejszą popularnością cieszą się lokaty terminowe (12%) oraz oszczędzanie w ramach produktów takich jak IKE, IKZE czy PPK (6%). Symboliczne zainteresowanie wzbudzają akcje, fundusze inwestycyjne (po niespełna 4%) i obligacje skarbowe (2%).

Na co najczęściej odkładane są pieniądze?

W tej kwestii sytuacja w zasadzie się nie zmienia. Tak samo, jak w zeszłym roku, 17% ankietowanych oszczędza na „czarną godzinę”. Nieco mniej osób na wymarzone wakacje (16%), zakup nieruchomości (14%) czy samochodu (11%). Wydaje się, że Polacy stali się nieco bardziej konkretni w swoich postanowieniach. Tylko 5% badanych nie ma konkretnych celów oszczędnościowych. To zmiana w stosunku do 9% osób deklarujących taką odpowiedź rok temu.

Payback Opinion Poll

Wyniki Payback Opinion Poll wskazują, że Polacy są raczej zadowoleni z wysokości odkładanych kwot. Częściowo usatysfakcjonowanych jest 47% oszczędzających, a 12% jest bardzo zadowolonych ze swojej poduszki finansowej. Niestety dla 41% Polaków oszczędzane sumy są niesatysfakcjonujące.

Wiedzę na temat oszczędzania Polacy czerpią głównie z:

 • portali i blogów finansowych (17%);
 • ofert bankowych (13%);
 • mediów społecznościowych (12%);
 • rodziny i znajomych (11%);
 • edukacji szkolnej (4%).

Payback Opinion Poll

– Dla 48% Polaków, którzy mogą pozwolić sobie na odkładanie pieniędzy, jest to nawyk. Coś, co po prostu mają we krwi. Blisko 29% oszczędzających osób deklaruje jednak, że to wyłącznie przykry obowiązek. Jest to smutna wiadomość – szczególnie gdy przyjrzymy się temu, skąd Polacy czerpią wiedzę o oszczędzaniu. Jedynie 4% odpowiedzi wskazuje na edukację szkolną. Warto zadać sobie pytanie, czy przykładamy odpowiednią wagę do nauczania najmłodszych w tym zakresie – mówi Katarzyna Grzywaczewska, dyrektor marketingu w Payback Polska.

Mimo obaw o rosnącą inflację Polacy cały czas zamierzają oszczędzać

Chcą po prostu odkładać gotówkę (38%). 31% osób zamierza dokonywać wpłat na konta oszczędnościowe, 13% zaś – na lokaty terminowe. Co piąty Polak deklaruje jednak, że rosnące koszty życia nie pozwalają mu snuć w tym roku planów na temat oszczędzania.

Noworoczne postanowienia nie muszą wiązać się tylko z finansami. Konkretne decyzje dotyczące zmian w 2023 r. podjęło 40% uczestników badania. Ich postanowienia dotyczą przede wszystkim:

 • własnego zdrowia (16%);
 • oszczędzania (13%);
 • wyglądu i dbałości o siebie (12%).

54% ankietowanych deklaruje, że zazwyczaj udaje im się dotrzymywać postanowień. 30% osób biorących udział w badaniu przyznaje, że rzadko im się to udaje.

O badaniu
Badanie zostało przeprowadzone na uczestnikach programu Payback między 9 a 12 stycznia 2022 r. metodą ankiety online na grupie 953 osób. Grupa badawcza w wieku 18–65 lat dobrana została tak, aby odpowiadać strukturze demograficznej kraju.

 

19 stycznia 2023

18 stycznia 2023