Ponad połowa dyrektorów finansowych w Europie spodziewa się w ciągu roku wzrostu zysków – badanie Deloitte
  • 0
  • 1
16.11.2020

Ponad połowa dyrektorów finansowych w Europie spodziewa się w ciągu roku wzrostu zysków – badanie Deloitte

54 proc. CFO w Europie spodziewa się w ciągu roku wzrostu zysków – pokazuje badanie Deloitte. Po rekordowo niskich wskazaniach na początku pandemii nastawienie europejskich szefów finansów wyraźnie się poprawiło.

Połowa dyrektorów finansowych w Europie deklaruje większy optymizm co do perspektywy finansowej przedsiębiorstw, które reprezentują. W marcu odpowiedziało tak 10 proc. ankietowanych. Jednocześnie, jak wynika z badania „European CFO Survey Autumn 2020” firmy doradczej Deloitte, co trzeci CFO spodziewa się spadku dochodów. Na początku pandemii takie obawy miało 60 proc. respondentów.

W porównaniu z sytuacją sprzed sześciu miesięcy ogólny obraz wyłaniający się z opinii dyrektorów finansowych w całej Europie jest jaśniejszy, chociaż istnieją wyraźne różnice między sektorami. Nie możemy jednak zapominać, że otoczenie gospodarcze pozostaje bardzo niepewne, a jakiekolwiek trwałe ożywienie będzie zależało od możliwości kontrolowania Covid-19 w przyszłości. Obecnie z perspektywy sytuacji w Polsce największym znakiem zapytania będzie wpływ drugiej fali zachorowań na wyniki gospodarcze i potencjalne nowe ograniczenia w działalności, wprowadzone przez organy administracji – mówi Paweł Spławski, partner, lider programu CFO w Deloitte.

Względnie większy optymizm
Jak wynika z badania, ocena przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w dużym stopniu zależy od ich aktualnej sytuacji rynkowej i skali konsekwencji wpływu pandemii na daną branżę. Po dziewięciu miesiącach pandemii koronawirusa różne gałęzie światowej gospodarki podążają odmiennymi ścieżkami. Podczas kiedy jedne doświadczają wyraźnego odbicia i wzrostu, inne nadal tkwią w trendzie spadkowym.

Wraz z poprawą kondycji w handlu międzynarodowym i produkcji europejscy CFO patrzą w przyszłość z większym optymizmem niż jeszcze 3 miesiące temu. Taką postawę przejawia 64 proc. dyrektorów finansowych z sektora transportowo-logistycznego i 55 proc. z przemysłowego. Z drugiej strony, poprawa nastrojów wśród przedstawicieli branży turystycznej dotyczy 26 proc. respondentów.

Wprowadzone w Polsce kolejne obostrzenia dotyczące placówek kulturalnych, hoteli i galerii handlowych razem z wcześniejszymi ograniczeniami działalności gastronomii z pewnością tego nastawienia reprezentantów poszczególnych branż nie poprawią. Istnieje ciągle duże ryzyko, że jeśli nie uda się opanować dziennego przyrostu zakażeń, wprowadzenie lockdownu w kraju będzie konieczne. A to już będzie miało istotny wpływ na kondycję całej gospodarki – zauważa Julia Patorska, partner associate, liderka zespołu analiz ekonomicznych w Deloitte.

Mimo tych zależności branżowych ogólnie większy optymizm CFO widać w zmianie podejścia do oczekiwanych przychodów przedsiębiorstw w Europie. 54 proc. respondentów wskazuje możliwość wzrostu dochodów w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Przeciwnego zdania jest 30 proc. z nich. Te wyniki są niemal całkowitym odwróceniem odpowiedzi CFO z marca tego roku. Wtedy wzrostu zysków spodziewało się 26 proc. pytanych, a ich spadku 60 proc.

Bardziej optymistyczne perspektywy w kwestii przychodów nie oznaczają jednak, że większość firm wróciła już do poziomu sprzed pandemii. Podczas gdy 23 proc. firm rzeczywiście funkcjonuje na poziomie sprzed kryzysu lub nawet w lepszym, 44 proc. spodziewa się powrotu do wcześniejszej skali działalności najwcześniej w ciągu roku. Natomiast aż 17 proc. respondentów wskazuje rok 2022 jako najbardziej prawdopodobny termin pełnego odzyskania przychodów sprzed pandemii – komentuje Paweł Spławski.

Perspektywa odbudowy
Ponad 40 proc. CFO badanych przez Deloitte spodziewa się, że ich firmy potrzebują przynajmniej roku, aby odzyskać poziom dochodowości generowany przed koronakryzysem. Dla 17 proc. z nich najbardziej prawdopodobnym terminem powrotu do pełnego ożywienia gospodarki jest rok 2022.

Opinie na ten temat różnią się w poszczególnych krajach. Podczas gdy 2/3 CFO w Danii i ponad połowa w Niemczech przewiduje pełne przywrócenie zdolności do generowania przychodów do końca 2020 r., takie nastawienie ma 1/4 dyrektorów finansowych w Szwajcarii i 21 proc. w Wielkiej Brytanii.

Jednym z największych problemów, z którymi w 2/3 badanych krajów wciąż muszą się mierzyć firmy, jest osłabienie popytu. W marcu było tak w prawie 3/4 krajów, ale odsetek ten jest nadal wyższy niż jesienią 2019 r.

Moce produkcyjne w wielu przedsiębiorstwach powróciły do stanu sprzed pandemii w miesiącach letnich, ale zachowania konsumentów nie są takie, jak wcześniej. Niepewność co do przyszłych dochodów wpływa na ograniczenie popytu ze strony gospodarstw domowych na dobra inne niż pierwszej potrzeby. Przedłużające się pozostawanie w domach, nawet jeśli nie będzie formalnego lockdownu, będzie wpływało na strukturę koszyka zakupowego. Będzie to miało dalsze implikacje na sektor przetwórczy – stwierdza Julia Patorska.

Stabilny rynek pracy generujący popyt krajowy był jednym z głównych motorów wzrostu w Europie przed pandemią. Wiosną masowemu wzrostowi bezrobocia zapobiegły programy pomocowe. Wraz z ich wyczerpaniem sytuacja może się pogarszać, choć w porównaniu z edycją wiosenną badania Deloitte udział dyrektorów finansowych przewidujących spadek zatrudnienia zmniejszył się z 39 do 36 proc. w krajach strefy euro i z 59 do 48 proc. poza nią. Oczekiwania są nierównomiernie rozłożone, a najbardziej negatywne są w turystyce oraz w motoryzacji.

W okresie kryzysu powszechnie zauważalna jest niechęć do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Mimo to około 60 proc. dyrektorów finansowych zamierza więcej środków przeznaczać na technologiczne usprawnienia procesów biznesowych, takie jak automatyzacja. 47 proc. planuje zwiększenie inwestycji w oprogramowanie, analizę danych i sieci IT.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie www.deloitte.com.

O badaniu
Badanie „European CFO Survey Autumn 2020” zostało przeprowadzone między 22 sierpnia a 5 października na grupie 1578 dyrektorów finansowych z 18 europejskich państw. W badaniu wzięło udział również 71 CFO z Polski, co stanowiło 4 proc. wszystkich badanych.

  • 1
Ponad połowa dyrektorów finansowych w Europie spodziewa się w ciągu roku wzrostu zysków – badanie Deloitte

„European CFO Survey Autumn 2020” firmy Deloitte

16 listopada 2020