Ponad 4 mln zł kary dla Profi Credit Polska
  • 0
  • 1
19.01.2021

Ponad 4 mln zł kary dla Profi Credit Polska

Za krzywdzące praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Profi Credit Polska karę ponad 4 mln zł. Pożyczkodawca pobierał opłaty przewyższające zaciągnięte kredyty konsumentów oraz wypłacał im kolejne pożyczki bez uzyskania ich zgody i bez oceny zdolności kredytowej. Firma nie udzielała konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy. Niesłusznie naliczała też opłaty za okres po rozwiązaniu umowy.

Profi Credit Polska z Bielska-Białej udziela pożyczek gotówkowych od lutego 2015 r. Realizuje również umowy jako następca prawny Profi Credit Poland oraz Profi Credit. Na tę firmę pożyczkową wpłynęło wiele skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wątpliwości budziła m.in. pobierana przez spółkę bardzo wysoka opłata za ubezpieczenie.

Profi Credit Polska wypłacała swoim klientom kolejne pożyczki bez ich akceptacji i bez oceny bieżącej zdolności do spłaty finansowania przez konsumentów. Gdy konsument nie spłacał pożyczki i spółka rozwiązywała umowę, żądała wysokich opłat za ubezpieczenie oraz wynagrodzenia za okres już po rozwiązaniu umowy. Także pokrycia kosztów czynności windykacyjnych – tłumaczy prezes UOKiK.

Profi Credit Polska nie udzielała konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy. Naliczała im też dodatkowe opłaty za okres po jej rozwiązaniu. Klientów obciążała ponadto płatnościami za monity SMS, połączenia telefoniczne czy inną korespondencję w maksymalnych wartościach umownych. Tę praktykę firma stosowała do marca 2016 r. Po tym czasie wprowadziła nowe wzorce umów i zaprzestała m.in. dokonywania kolejnych wypłat bez wiedzy konsumentów oraz bez wcześniejszej weryfikacji ich zdolności kredytowej.

Mimo zaniechania powyższych praktyk firma nie postępowała w pełni uczciwie względem konsumentów. Nadal dopuszczała się kolejnych bezprawnych działań. Polegały one na żądaniu od konsumentów, których umowy rozwiązała ze względu na nieterminową spłatę zadłużenia, pokrycia kosztów związanych z udzielonymi pożyczkami z tytułu wynagrodzenia za okres po rozwiązaniu umów.

Za bezprawne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające obowiązki informacyjne działania nałożyłem na Profi Credit Polska karę ponad 4 mln zł oraz zobowiązałem ją do usunięcia skutków zakwestionowanych praktyk. Spółka zobowiązana została również do publikacji oświadczenia na swojej stronie internetowej, informującego o decyzji organu ochrony konsumentów – dodaje prezes UOKiK.

Decyzja jest nieprawomocna. Spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  • 1
Profi Credit Polska

4 mln zł kary dla Profi Credit Polska

19 stycznia 2021

18 stycznia 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
18.01.2021

Wskaźniki widoczności reklam spadły w IV kwartale 2020 r. Raport „Viewability Benchmark” Meetrics

Po korzystnym dla reklamy wzroście wykorzystania mediów w II kwartale 2020 r. wskaźniki widoczności reklam display w IV kwartale ponownie spadły. Obecnie sięgają 53%. Wskaźniki widoczności reklam wideo wyniosły 73% w IV kwartale, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w ciągu trzech miesięcy. To wyniki najnowszego raportu „Viewability Benchmark” opublikowanego przez Meetrics.