Polski plakat nagrodzony na Film Festival Poster Awards 2011Wróć do Polski plakat nagrodzony na Film Festival Poster Awards 2011